Hur man täpper igen en toalett

bidet toilet guide how to how to use plumber plumber needed plumbing toilet toilet brush unclogging

Att täppa till toaletten: Vad du ska göra när din toalett är igensatt

Toilet Unclogging: What to Do When Your Toilet Is Clogged

Instruktioner för att tömma toaletten.

Toalettträskor brukar hända när du inte vill att de ska göra det. Vissa hinder kan hanteras av en amatörrörmokare. En bra kolv eller gör-det-självavloppsrengörare bör vanligtvis rensa tilltäppningar. En överväldigande toalett kommer att täppas igen av sig själv. Bakterier kan gömma sig inuti vilken toalett som helst, men ett par bra gummihandskar håller dig säker.

Om vattnet i tanken är säkert kan du hantera ventilen för att stänga den om du vill. I intervallet 15 till 20 cykler är toaletten nästan alltid täppt till. Toaletter som inte spolar bör nedsänkas. Ta på dig engångshandskar för att skydda dina händer. Att använda enzymavloppsrengörare är säkrare och bättre för miljön.

Denna speciella behandling är utformad för att lösa upp toalettpapper och annat liknande avfall för att hålla avloppssystem rena och lukta gott. Bara några droppar diskmedel i toalettskålen kan göra om du inte har någon bakpulver eller vinäger. En avloppsorm samlar mycket vattenenergi i en lindad tråd. Om en dräneringsorm används för hårt kan den repa ett zinkrör och skada beläggningen. Att använda kemiska avloppsrengöringsmedel på din toalett kan orsaka skada. Lufta badrummet innan du använder det för att förhindra att de kemiska ångorna andas in.

Toalettblockeringar verkar ofta uppstå vid de mest obekväma tiderna på dygnet. Lyckligtvis kan de flesta blockeringar åtgärdas utan att en professionell rörmokare behöver hjälp. Träskor kan vanligtvis tas bort med en anständig kolv eller en gör-det-självavloppsrengörare framställd av varmt vatten, bakpulver och vinäger. Om blockeringen är allvarligare kan du försöka slingra avloppet eller använda ett vått eller torrt vakuum för att rensa ut det. Vatten ska vara väldigt varmt men inte kokande innan det hälls i toaletten med försiktighet. Låt 10-15 minuter med diskmedel och varmt vatten för att mjuka upp blockeringen innan du fortsätter. Efter denna procedur kommer toaletten att täppa igen och spola lätt.

Vilken är den mest effektiva metoden för att tömma en toalett?

En kopp bakpulver och två koppar vinäger bör läggas till din toalettskål innan du spolar. Häll vattnet i skålen, var noga med att inte överfylla den, och ställ skålen åt sidan i flera timmar för att kombinationen ska fungera. Om blockeringen inte visar sig vara för svår att ta bort kommer du att vara tillbaka i verksamheten.

Är det möjligt för en toalett att täppa igen sig själv?

Majoriteten av tiden kommer en blockerad toalett att lösa upp av sig själv. Lyckligtvis är de flesta föremål som orsakar toaletttäppa vattenlösliga, vilket betyder att de kommer att lösas upp med tiden i toalettvattnet. När tilltäppningen har fått tillräckligt med tid att bryta ner, bör trycket som genereras av en spolning vara tillräckligt för att befria rören från hinder.

Är det en hemsk idé att lämna en blockerad toalett utan uppsikt en hel natt?

Dessutom leder den inte in farliga kemikalier i toaletten eller septiktanken, så det är miljövänligt. Det är så enkelt som att försiktigt hälla det i toalettskålen och låta det göra sitt. Det tar några timmar innan det börjar verka, så låt det dra över natten. Dessa kan orsaka allvarlig skada på din toalett och kanske leda till katastrofala problem längre fram.

Är det möjligt att täppa till en toalett med varmt vatten?

Innan du börjar kasta, fyll toalettskålen med ett par glas varmt vatten från kranen. Låt vila några minuter efter att du har hällt i det varma vattnet. För att uttrycka det enkelt, värmen hjälper till att sönderfalla, eh, saker. Detta kommer att göra det mycket lättare att täppa till toaletten med en kolv än vad det annars skulle vara.

Stoppa toaletten

Ett bra par rengöringshandskar av gummi skyddar dig från alla patogener som kan gömma sig i en smutsig toalettskål.Det är möjligt att medlet inte kommer att fungera direkt, men det är ofta framgångsrikt efter många försök och spolningar. Det kan ta mellan 15 och 20 cykler tills toaletten är helt igensatt och fungerar igen.

 • Kläppen ser ut som en cirkulär dräneringspropp som är ansluten till en kedja.
 • Eftersom vattnet i tanken inte är förorenat är det säkert att stoppa in handen för att stänga avstängningsventilen.
 • Om blockeringen är allvarlig, ta på dig ett par gummihandskar för att skydda dina händer. Toaletter är smutsiga, men ett anständigt par rengöringshandskar av gummi kan hålla dig säker från alla bakterier som lurar inuti. Välj handskar som är tillräckligt långa för att nå dina armbågar.
 • Dessutom kanske du vill ta på dig ett extra par kläder ifall något går fel.
 • Innan du använder kolven, kör den under varmt vatten för att rengöra den. Detta kommer att mjuka upp materialet, vilket hjälper till att skapa en tätning.
 • Pumpa kolven över hålet tills det tar stopp. Börja försiktigt vid initialt eftersom det första dyket kommer att tvinga in luft i skålen, så ta det långsamt vid start. Använd en nedåttryckning och en kraftig dragning uppåt, avbryt blockeringen och släpp den. Fortsätt att trycka och dra ut vattnet med kraft tills vattnet börjar rinna av. Det kan ta mellan 15 och 20 cykler innan toaletten är helt igensatt.
 • Var tålamod. Så länge du är säker på att det inte finns något hårt föremål i vägen räcker det ofta med ensam dykning. Lösningen kanske inte fungerar direkt, men den är ofta effektiv efter många upprepade försök och spolningar, där varje försök består av hundratals dykcykler.

Vad är det bästa sättet att kasta en toalett som inte spolas?

Här är ytterligare ett desperat försök: Ta isär en klädhängare och sätt på dig ett par engångshandskar innan du fortsätter. Ena änden av den uträtade hängaren ska lindas in i en trasa och den andra änden ska tejpas säkert på plats så att den inte skadar toaletten. Tryck försiktigt ner skräp i röret tills du kan spola ut det med en hängare.

Är det möjligt att kasta en toalett som har avföring i sig?

Efter några rörelser kommer små bitar av avföring att fastna i din kolv. Var försiktig, ta försiktigt bort den från kolven och placera den i en soppåse. Kontrollera att allt är rent och tilltäppt genom att spola toaletten.

Använda en enzymprodukt

 • Produkter av det här slaget kan ofta hittas i eller i närheten av VVS-gången i hemförbättringsbutiker. Jämfört med att använda en avloppsrensande kemikalie är borttagning av enzymavfall att föredra eftersom det är mindre skadligt för dina ledningar och miljön.
 • Denna teknik fungerar bara på biologiskt skräp; det fungerar inte på leksaker eller andra icke biologiskt nedbrytbara föremål.

Är det möjligt att använda enzymavloppsrengöring i toaletten?

Den som är speciellt utvecklad för toaletter såklart. Många enzymavloppsrengörare är säkra att använda med septiska system; men dessa praktiska Green Gobbler Septic Saver-behandlingar är speciellt avsedda att snabbt lösa toalettpapper och annat liknande skräp för att hålla avloppsledningarna rena och lukta gott.

Har avloppsrengöringsenzymer någon effekt?

Det är möjligt för enzymavloppsrengörare att vara effektiva eftersom de hjälper till att bevara det jämna flödet av vätska genom ditt rörsystem. Dessa avloppsrengörare kan ta bort ett brett spektrum av blockeringar, men vissa stopp är omöjliga att åtgärda med deras hjälp. Det är också giftfritt för dig, ditt VVS-system och alla armaturer som det kommer i kontakt med.

Hur man gör en avloppsrengörare

En varm kopp te som är lätt att konsumera bör vara temperaturen på vattnet som används i denna procedur.En leksak, till exempel, kan skapa hindret, vilket gör att det här tillvägagångssättet är osannolikt att vara effektivt i den situationen. Det är möjligt att några droppar diskmedel i toalettskålen kan räcka om du inte har någon bakpulver eller vinäger till hands.

 • Använd åtminstone en halv gallon. Eftersom det inte kommer att ha tillräckligt med kraft för att köra igenom blockeringen, kommer en liten mängd vatten inte att vara effektiv.
 • Vattnet bör inte vara varmare än temperaturen på en varm kopp te som du enkelt kan dricka. Det bör inte koka eftersom mycket varmt vatten kan göra att porslin spricker. Vatten som rinner runt blockeringen eller trycker på den bör värmas upp till en högre temperatur.
 • Även om du inte har någon bakpulver eller vinäger till hands kan några droppar diskmedel i toalettskålen vara ett tillräckligt substitut. Tvålen kanske kan hjälpa till att lossa blockeringen.
 • Om blockeringen orsakas av ett hårt hinder, till exempel en leksak, är det osannolikt att denna teknik kommer att lyckas.

Använda en VVS-orm

 • Inkorporera änden av ormen i dräneringshålet och veva handtaget på trumman som håller den ihoprullade ormen.
 • Behåll trycket på ormen när den kommer in i avloppet tills du stöter på motstånd.
 • Rotera ormen i motsatt riktning mot hindret tills du kan känna att den matas fritt in i röret.

Vad är det rätta sättet att använda en VVS-orm för en toalett?

Sätt in skruvens ände i toalettskålen så att den pekar ner i toalettskålens avlopp. Vrid spaken medurs för att förlänga skruvens kabel (eller "ormen") ner i avloppet i riktning mot det igensatta röret.

Är det möjligt för en dräneringsorm att skada ett rör?

När en dräneringsorm används för hårt kan den skrapa ett zinkrör och göra att beläggningen skadas. Detta kan resultera i sprickor eller korrosion i rören, vilket kan leda till ett allvarligt problem i framtiden om det inte åtgärdas. När en dräneringsorm är i drift innehåller den en lindad tråd som samlar upp mycket energi från vattnet.

Göra en klädhängare från grunden

 • Se till att du arbetar med gummihandskar på medan du gör detta. När du flyttar runt tråden kan du bli stänkt med vatten.
 • Det är troligt att täppan är utom räckhåll för galgen om du inte kan känna en blockering och toaletten kommer inte att tömmas även efter att ha spolat den många gånger. För att rensa ur den, prova att använda en VVS-ormteknik.

Kemiska avloppsrengörare används.

Kemikalier avsedda för toaletter bör endast användas för det avsedda ändamålet. Om du använder andra avloppsrengöringsmedel är det möjligt att de kan skada din toalett. När du använder avloppsrengöringskemikalier är det bäst att inte sänka avloppet direkt efter att kemikalierna har applicerats. Det är tänkbart att gifterna kommer in i din kropp igen via dina porer. Innan du går in på toaletten, kontrollera att den har ventilerats tillräckligt.

 • Du ska inte använda en kemisk lösning om du tror att det finns ett hårt hinder i vägen. Använd istället en orm eller anlita en professionell rörmokare.
 • Kemikalier avsedda för toaletter bör endast användas i den egenskapen. Andra avloppsrengöringsmedel kan skada din toalett om du använder dem.
 • Undvik alltid att sänka avloppet omedelbart efter att du har applicerat avloppsrengöringskemikalierna. Det är möjligt att toxiner kan skjuta tillbaka upp på din hud.
 • För att undvika att andas in kemikalierna, se till att badrummet är ordentligt ventilerat innan du använder det.

Hur täpper man igen en toalett?

 • Toalettträskor brukar hända när du inte vill att de ska göra det.
 • De flesta blockeringar kan avlägsnas med hjälp av en amatörrörmokare.
 • Använd en bra kolv eller gör-det-själv-avloppsrengörare för att rensa träskor
 • Vanligtvis löser sig en igentäppt toalett av sig själv.
 • Badrummen är smutsiga, men vissa gummihandskar skyddar dig mot eventuella bakterier som gömmer sig på toaletterna.
 • Det är okej att sträcka sig ner i tanken om vattnet inte är förorenat.
 • Det kan ta allt från 15 till 20 cykler att rensa den här toaletten.
 • Den bästa metoden för att få loss saker från toaletter?
 • Ta på dig engångshandskar för att skydda händerna.
 • Att använda enzymavloppsrengörare är bättre för dina rör och miljön.
 • Att försöka hålla avloppssystem fria från skräp är ett av de primära målen med Green Gobbler Septic Saver-behandlingar.
 • Bara några droppar diskmedel i toalettskålen kan göra om du inte har någon bakpulver eller vinäger.
 • Däneringsormtråd samlar mycket energi från vattnet.
 • När ormen appliceras för hårt kan det skada zinkbeläggningen.
 • Att använda kemiska avloppsrengöringsmedel på din toalett kan orsaka skada.
 • Innan du använder toaletten, se till att området är väl ventilerat.
.


Äldre inlägg Nyare inlägg


Lämna en kommentar

Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras