Framtiden för den smarta toaletten

ai electronic toilet future of toilet japanese toilets machine learning smart toilet smart toilet seat smart toilets toilet bidet

Hur den smarta toaletten kommer att förändra toalettens hälsa och komfort.

close view on transistor for processing power

Den smarta toaletten påverkar toalettens hälsa och komfort.

Enligt vissa prognoser kan toaletter komma att användas som en hälsoövervakningsenhet inom en inte alltför avlägsen framtid. Varje gång du använder toaletten producerar du viktig information om din allmänna hälsa. Ett antal variabler, såsom dina sömnmönster, stressnivåer och kostvanor, kan alla ha en inverkan på din hälsa. Olika hälsotecken kan upptäckas på några sekunder genom att bara titta på hudens färg. Machine Learning är en metod för att omvandla data till användbar information.

Enligt Bill Gates uppskattningar kommer toalettindustrin att vara värd mer än 6 miljarder dollar år 2030. Kohlers innovativa beröringsfria toalett använder en sensor inbyggd i spolspaken för att möjliggöra beröringsfri spolning. Maskininlärning är ett slags lärande som gör det möjligt för system att lära sig och växa på egen hand utan att behöva designa i förväg. Maskininlärning möjliggör skapandet av modeller som snabbt kan bedöma data och ge resultat, med användning av både historisk data och realtidsdata. På grund av framsteg inom maskininlärning kan vårdpersonal kanske fatta bättre beslut angående patientdiagnoser och behandlingsalternativ. Denna teknik har använts i ett antal vårdtillämpningar, inklusive förutsägelse av medicinska händelser och upptäckt av hjärtinfarkt.

Biedtoalett med elektroniska kontroller

Elektroniska toalettstolar med bidé, som nu finns tillgängliga, verkar vara mycket sofistikerade. BrookPad SplashLet är utrustad med en närvarosensor, ett stort antal värme- och trycksensorer, samt kontroller, för att ge en felfri tvättupplevelse. Nya funktioner, som lägena "Kid" och "Eco", läggs till för att göra din toalettupplevelse mer behaglig för dig och din familj varje gång du använder den.

Toaletten som ett hälsofrämjande verktyg

Toaletter kan användas som en hälsoövervakningsgadget inom en inte alltför avlägsen framtid, enligt vissa förutsägelser. Varje gång du går på toaletten genererar du värdefull information om din allmänna hälsa. Ja, du läste det rätt: din kiss och avföring bär värdefull information om din kropp. Men för tillfället dumpar de allra flesta av oss bara denna information i toaletten. Denna information har gått förlorad, och du kommer inte att kunna identifiera vissa hälsotecken så snart du vill. Olika hälsosymtom kan identifieras på några sekunder bara genom att undersöka färgen på huden. Sedan urminnes tider har människor varit medvetna om denna sanning. Mer sofistikerad analys som tar hänsyn till joner och spårmineraler kan ge bättre, mer exakta varningssignaler och hjälpa snabbare i händelse av en nödsituation. Din hälsa kan påverkas av en mängd olika faktorer, såsom dina sömnmönster, stressnivåer och matvanor. När data har analyserats får du information direkt till din mobilapp, där du kan dubbelkolla fakta och prata med en professionell vid behov.

Använda maskininlärning

Machine Learning är en fras som du utan tvekan har hört förut. Även om detta ord verkar vara komplext, hänvisar det till en bred teknik för att konvertera data till information som kan användas. Användningen av träningsdata i kombination med maskininlärningsalgoritmer möjliggör skapandet av matematiska modeller som kan användas för att göra förutsägelser. Att upptäcka mönster och lära av data kan åstadkommas med hjälp av artificiell intelligens. Till exempel innehåller tarmmikrobiotan mellan 500 till 1000 arter, vilket är ett betydande antal. Mag-tarmmikrobiomet, som påverkas av matens innehåll och näringstillståndet, har inverkan på kroppens förmåga att behålla sin normala funktion.När det gäller insamling av data kan toaletten vara en värdefull informationskälla som kan användas för att förbättra övervakningen av ditt hälsotillstånd och varna dig när något är fel

Vad är framtiden för toaletten?

Forskarna vill visa de vattenfria toaletterna för tillverkare inom en snar framtid. Gates förutspådde att toalettmarknaden skulle växa till mer än 6 miljarder dollar år 2030, enligt hans uppskattningar. Sedan 2011 har Bill och Melinda Gates Foundation investerat mer än 200 miljoner dollar för att finansiera forskning och utveckling av säker sanitetsteknik, enligt stiftelsen.

Är det möjligt att förutsäga toaletternas funktion inom en snar framtid?

Den nya beröringsfria toaletten från Kohler ger beröringsfri spolning med hjälp av en sensor integrerad i toalettens spolspak. Du kan spola utan att sprida bakterier om du placerar handen framför spaken medan den är i drift. De tar bort soporna för behandling, förhindrar att det förorenar miljön eller orsakar sjukdom.

Vad är det med toaletter som gör dem så smarta?

Smarta toaletter, förutom att ge en trevligare badrumsupplevelse, använder ofta mycket mindre vatten än traditionella toaletter. Som ett resultat är de ett utmärkt alternativ för den miljömedvetna kunden som vill spara pengar på energikostnaderna. De har också bekvämligheter som självstängande lock och nattlampor för att göra ditt liv enklare.

Vad är maskininlärning och hur fungerar det?

Inom artificiell intelligens (AI) är maskininlärning en sorts inlärning som gör att system automatiskt kan lära sig av och utvecklas på egen hand utan att de behöver vara explicit designade i förväg. Skapandet av datorprogram som kan komma åt data och använda dem för att lära sig själva är föremål för forskning och utveckling av maskininlärning. AI-teknik känd som maskininlärning (ML) gör det möjligt för programvaror att växa mer exakt när det gäller att förutsäga resultat utan att vara uttryckligen utformade för att göra det. För att förutsäga nya utdatavärden använder maskininlärningsalgoritmer tidigare data som indata. Men vad är maskininlärning egentligen? ... Till exempel medicinsk diagnostik, bildbehandling, förutsägelse, klassificering, inlärningsassociation, regression och så vidare är alla möjliga tillämpningar av maskininlärning. Intuitiva system baserade på maskininlärningsalgoritmer har kapacitet att lära av sina tidigare erfarenheter eller från tidigare insamlad information.

Vilken roll spelar maskininlärning inom medicin?

Det penetrerar snabbt många sektorer av hälso- och sjukvårdsverksamheten, från diagnos och prognos till läkemedelsutveckling och epidemiologi, med potential att väsentligt förändra det medicinska landskapet. Maskininlärningsalgoritmer kan läras ut för att identifiera problem i medicinska bilddata med hjälp av data från medicinska bildskanningar. Granskningen av fysiologiska data, miljöeffekter och ärftliga faktorer gör det möjligt för utövare att upptäcka sjukdomar snabbare och mer effektivt än vad som tidigare varit möjligt. En sjukdom kan vara associerad med en mängd olika faktorer tack vare maskininlärning, som gör det möjligt för oss att konstruera sjukdomsmodeller.

Är maskininlärning framtidens våg inom hälsovårdsbranschen?

Maskininlärning möjliggör utveckling av modeller som snabbt kan utvärdera data och ge resultat, med hjälp av både historisk data och realtidsdata. På grund av framstegen inom maskininlärning kan leverantörer av hälso- och sjukvårdstjänster göra bättre val när det gäller patientdiagnoser och behandlingsalternativ, vilket resulterar i en övergripande ökning av kvaliteten på hälso- och sjukvårdstjänsterna. Deep learning kan användas för att förutse medicinska händelser, såsom anfall och hjärtstillestånd, såväl som läkemedelsutveckling och läkemedelsupptäckt, bland andra tillämpningar.Denna teknik har använts i en mängd olika vårdtillämpningar, inklusive förutsägelse av medicinska händelser och diagnos av hjärtinfarkt, bland annat

Vilka förbättringar är tillgängliga för närvarande?

Med introduktionen av elektriska bidéstolar kan du nu förbättra din vanliga toalett. Det kan vara underhållande att lära sig om ny teknik, och det kan också leda till förbättringar av personlig hygien i det dagliga livet. Du sparar utrymme eftersom det inte kommer att behövas en separat bidé. Du kommer att få en fantastisk antibakteriell tvättupplevelse som kommer att rengöra allt som behöver rengöras noggrant. En annan fördel är att du med största sannolikhet kommer att minska din användning av toalettpapper, eftersom du bara behöver det för torkning efter tvätt, istället för att torka av toaletten. Ditt sätes intelligenta energisparläge hjälper dig å andra sidan att spara pengar på ström genom att anpassa sig till dina toalettmönster. Genom att välja BrookPad bidrar du till teknikens framsteg.

De viktigaste aspekterna av framtidens toaletter.

 • Elektronisk bidétoalett
 • Toalettsitsar med bidéer finns nu tillgängliga och verkar vara mycket eleganta.
 • BrookPad SplashLet är utrustad med en närvarosensor, flera värme- och trycksensorer, samt kontroller, för perfekt rengöring.
 • För att öka kvaliteten på toalettanvändningen introduceras nya funktioner, som "Kid" och "Eco"-lägen.
 • toalett som ett hälsofrämjande verktyg
 • Toaletter kan en dag användas som en hälsoövervakningsenhet, vilket vissa prognoser tyder på.
 • Varje gång du använder toaletten får du viktig hälsoinformation.
 • Toaletten vår framtid är oklar.
 • Forskarna vill snart demonstrera vattenfria toaletter för tillverkare.
 • Enligt Gates bör toalettbranschen värderas till över 6 miljarder dollar år 2030.
 • Sedan 2011 har Bill och Melinda Gates Foundation donerat över 200 miljoner USD för att stödja forskning och utveckling av sanitet, vilket bekräftats av stiftelsen.
 • Med hjälp av maskininlärning kan en modell byggas som snabbt använder historiska data och realtidsdata för att ge förutsägelser.
 • Nya leverantörer av hälso- och sjukvårdstjänster kan fatta bättre beslut angående diagnos och behandlingsalternativ, vilket leder till en övergripande kvalitetsförbättring av hälso- och sjukvårdstjänsterna.
 • Djup inlärning kan användas för att förutsäga medicinska händelser som kramper, hjärtstillestånd, medicinforskning och drogupptäckt, bland annat.
 • Denna teknik har använts i ett antal vårdtillämpningar, inklusive att förutsäga medicinska händelser och diagnostisera hjärtinfarkter.
 • Genom att introducera elektriska bidéstolar kan du nu förbättra din toalett.
 • Att lära sig om ny teknik kan vara roligt och kan också leda till förbättringar av den personliga hygienen i vardagen.
 • Du sparar utrymme eftersom du inte behöver en separat bidé.

Skrivet av
BrookPad Team

.


Äldre inlägg Nyare inlägg


Lämna en kommentar

Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras