Future of the smart toilet

Framtiden för den smarta toaletten

Hur den smarta toaletten kommer att förändra toaletthälsa och komfort.

Nära syn på transistor för bearbetningskraft

Den smarta toaletten oss påverkar toaletthälsa och komfort.

Enligt vissa prognoser kan toaletter användas som en hälsoövervakningsanordning i en inte alltför avlägsen framtid. Varje gång du använder toaletten producerar du viktiga data om din allmänna hälsa. Ett antal variabler, som dina sömnmönster, stressnivåer och kostvanor, kan alla påverka din hälsa. Olika hälsotecken kan upptäckas på några sekunder genom att bara titta på hudens färg. Maskininlärning är en metod för att omvandla data till användbar information.

Enligt Bill Gates uppskattningar kommer toalettindustrin att vara värd mer än 6 miljarder dollar år 2030. Kohlers innovativa beröringslösa toalett använder en sensor inbyggd i spolspaken för att möjliggöra beröringslös spolning. Maskininlärning är ett slags inlärning som gör det möjligt för system att lära sig och växa på egen hand utan att behöva föregående design. Maskininlärning möjliggör skapandet av modeller som snabbt kan utvärdera data och ge resultat, med både historiska och realtidsdata. På grund av framsteg inom maskininlärning kan sjukvårdspersonal kunna fatta bättre beslut om patientdiagnoser och behandlingsalternativ. Denna teknik har använts i ett antal sjukvårdsapplikationer, inklusive förutsägelse av medicinsk händelse och detektering av hjärtattack.

Bidtoalett med elektroniska kontroller

Elektroniska Bidet -toalettstolar, som nu är tillgängliga, verkar vara mycket sofistikerade. BrookPad SplashLet är utrustad med en beläggningssensor, ett stort antal värme- och trycksensorer, såväl som kontroller, för att ge en felfri tvättupplevelse. Nya funktioner, till exempel 'Kid' och 'Eco' -lägen, läggs till för att göra din toalettupplevelse trevligare för dig och din familj varje gång du använder den.

Toaletten som ett hälsofrämjande verktyg

Toaletter kan användas som en hälsoövervakningsgadget i en inte alltför avlägsen framtid, enligt vissa förutsägelser. Varje gång du går på toaletten genererar du värdefull information om din allmänna hälsa. Ja, du läser det korrekt: Din kissa och avföring har värdefull information om din kropp. Men för närvarande dumpar den stora majoriteten av oss bara denna information ner på toaletten. Denna information har gått förlorad, och du kommer inte att kunna identifiera vissa hälsotecken så snart du vill. Olika hälsosymtom kan identifieras på några sekunder bara genom att undersöka hudens färg. Sedan forntiden har människor varit medvetna om denna sanning. Mer sofistikerad analys som tar hänsyn till joner och spårmineraler kan erbjuda bättre, mer exakta varningstecken och hjälpa snabbare när det gäller en nödsituation. Din hälsa kan påverkas av olika faktorer, till exempel dina sömnmönster, stressnivåer och matvanor. När uppgifterna har analyserats får du information direkt till din mobilapp, där du kan dubbelkontrollera fakta och prata med en professionell om det behövs.

Utnyttja maskininlärning

Maskininlärning är en fras som du utan tvekan har hört tidigare. Även om detta ord verkar vara komplicerat, hänvisar det till en bred teknik för att omvandla data till handlingsbar information. Användningen av träningsdata i samband med maskininlärningsalgoritmer gör det möjligt att skapa matematiska modeller som kan användas för att göra förutsägelser. Att upptäcka mönster och lära av data kan åstadkommas med hjälp av konstgjord intelligens. Till exempel innehåller tarmmikrobiota mellan 500 till 1000 arter, vilket är ett betydande antal. Det gastrointestinala mikrobiomet, som påverkas av innehållet i maten och tillståndet för ens näring, påverkar kroppens förmåga att upprätthålla sin normala funktion. När det gäller att samla in data kan toaletten vara en värdefull informationskälla som kan användas för att förbättra övervakningen av ditt hälsotillstånd och varna dig när något är fel.

Vad är toalettens framtid?

Forskarna vill demonstrera de vattenlösa toaletterna till tillverkarna inom en snar framtid. Gates förutspådde att toalettmarknaden skulle växa till mer än 6 miljarder dollar år 2030, enligt hans uppskattningar. Sedan 2011 har Bill och Melinda Gates Foundation investerat mer än 200 miljoner dollar för att finansiera forskning och utveckling av säker sanitetstekniker, enligt stiftelsen.

Är det möjligt att förutsäga toaletternas funktion inom en snar framtid?

Den nya beröringslösa toaletten från Kohler ger beröringslös spolning via användningen av en sensor integrerad i toaletten USA: s spolspak. Du kan spola utan att sprida bakterier om du lägger handen framför spaken medan den fungerar. De tar bort papperskorgen för behandling, förhindrar att det förorenar miljön eller orsakar sjukdom.

Vad är det med toaletter som gör dem så smarta?

Smarta toaletter, förutom att tillhandahålla en trevligare badrumsupplevelse, använder ofta mycket mindre vatten än traditionella toaletter. Som ett resultat är de ett utmärkt alternativ för den miljömedvetna kunden som vill spara pengar på energikostnader. De har också bekvämligheter som självstängande lock och nattljus för att göra ditt liv enklare.

Vad är maskininlärning och hur fungerar det?

I artificiell intelligens (AI) är maskininlärning ett slags inlärning som gör det möjligt för system att automatiskt lära av och utvecklas på egen hand utan att behöva uttryckligen utformas i förväg. Skapandet av datorprogram som kan komma åt data och använda dem för att lära sig själva är föremål för maskininlärningsforskning och utveckling. AI -teknik som kallas maskininlärning (ML) gör det möjligt för program att växa allt exakta när det gäller att förutsäga resultat utan att uttryckligen utformas för att göra det. För att förutsäga nya utgångsvärden använder maskininlärningsalgoritmer tidigare data som input. Men vad är maskininlärning exakt? ... Till exempel medicinsk diagnos, bildbehandling, förutsägelse, klassificering, inlärningsförening, regression och så vidare är alla möjliga tillämpningar av maskininlärning. Intuitiva system baserade på maskininlärningsalgoritmer har kapacitet att lära sig av sina tidigare erfarenheter eller från tidigare insamlad information.

Vilken roll spelar maskininlärning inom medicinen?

Det är snabbt genomträngande många sektorer inom sjukvårdsverksamheten, från diagnos och prognos till läkemedelsutveckling och epidemiologi, med potential att avsevärt förändra det medicinska landskapet. Maskininlärningsalgoritmer kan lära sig att identifiera problem i medicinsk avbildningsdata med hjälp av data från medicinska avbildningsscanningar. Undersökningen av fysiologiska data, miljöeffekter och ärftliga faktorer gör det möjligt för utövare att upptäcka sjukdomar snabbare och effektivt än tidigare. En sjukdom kan vara förknippad med en mängd olika faktorer tack vare maskininlärning, vilket gör att vi kan konstruera sjukdomsmodeller.

Är maskininlärning framtidens våg i sjukvårdsindustrin?

Maskininlärning möjliggör utveckling av modeller som snabbt kan utvärdera data och ge resultat med både historiska och realtidsdata. På grund av framsteg inom maskininlärning kan leverantörer av sjukvårdstjänster göra bättre val om patientdiagnoser och behandlingsalternativ, vilket resulterar i en total ökning av kvaliteten på sjukvårdstjänster. Djupt lärande kan användas för att förutse medicinska händelser, såsom anfall och hjärtstopp, samt läkemedelsutveckling och läkemedelsupptäckt, bland andra tillämpningar. Denna teknik har använts i en mängd olika sjukvårdsapplikationer, inklusive förutsägelse av medicinska händelser och diagnos av hjärtattacker, bland andra.

Vilka förbättringar finns för närvarande tillgängliga?

Med introduktionen av elektriska bidetstolar kan du nu förbättra din standardtoalett. Det kan vara underhållande att lära sig om ny teknik, och det kan också leda till förbättringar av personlig hygien i det dagliga livet. Du kommer att spara utrymme eftersom det inte kommer att behöva en separat bidé. Du får en fantastisk antibakteriell tvättupplevelse som kommer att rengöra allt som behöver rengöras noggrant. En annan fördel är att du troligen kommer att minska din användning av toalettpapper, eftersom du bara behöver det för torkning efter tvätt, snarare än att torka toaletten. Din sätes intelligenta energibesparingsläge, å andra sidan, hjälper dig att spara pengar på ström genom att anpassa dig till dina toalettmönster. Genom att välja BrookPad, du ger ett bidrag till tekniken.

De viktigaste aspekterna av toaletternas framtid.

 • Elektronisk bidettoalett
 • Bidtoalettstolar är nu tillgängliga och verkar vara mycket eleganta.
 • BrookPad SplashLet är utrustad med en beläggningssensor, flera värme- och trycksensorer samt kontroller för perfekt rengöring.
 • För att öka kvaliteten på toalettanvändningen introduceras nya funktioner, såsom "barn" och "eko" -lägen,.
 • Toalett som ett hälsofrämjande verktyg
 • Toaletter kan en dag användas som en hälsoövervakningsanordning, som vissa prognoser antyder.
 • Varje gång du använder toaletten får du viktig hälsoinformation.
 • Toaletten vår framtid är oklar.
 • Forskarna vill snart visa vattenlösa toaletter till tillverkarna.
 • Enligt Gates bör toalettindustrin värderas till över 6 miljarder dollar år 2030.
 • Sedan 2011 har Bill och Melinda Gates Foundation donerat över 200 miljoner dollar för att stödja sanitets FoU, vilket bekräftats av stiftelsen.
 • Med hjälp av maskininlärning kan en modell byggas som snabbt använder historiska och realtidsdata för att ge förutsägelser.
 • Nya leverantörer av sjukvårdstjänster kan fatta bättre beslut om diagnos och behandlingsalternativ, vilket leder till en övergripande kvalitetsförbättring inom sjukvårdstjänster.
 • Djup inlärning kan användas för att förutsäga medicinska händelser som anfall, hjärtstopp, medicineringsforskning och läkemedelsupptäckt, bland andra användningsområden.
 • Denna teknik har använts i ett antal hälso- och sjukvårdsapplikationer, inklusive att förutsäga medicinska händelser och diagnostisera hjärtattacker.
 • Genom att introducera elektriska bidetstolar kan du nu förbättra din toalett.
 • Att lära sig om ny teknik kan vara kul och kan också leda till förbättringar av vardagliga personliga hygien.
 • Du kommer att spara utrymme som inget behov av en separat bidé.

Skriven av
BrookPad Team

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.