Warunki usługi

PRZEGLĄD

Stronie internetowejbrookpadis operated by brookpad LLC. Throughout the site, the terms “we”, “us” and “our” refer to brookpad. brookpad offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and / or purchasing something from us, you engage in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Service apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and / or contributors of content.

Please read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If these Terms of Service are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms of Service.

Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms of Service. You can review the most current version of the Terms of Service at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes.

Our store is hosted on Shopify Inc. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.

WARRANTY AND USE CONDITIONS

brookpad LLC (Guarantor)will remove any malfunction of the device free of charge, provided that the device is delivered to the Authorized Service Centerwith the original proof of purchase. The default warranty for all new products purchased on our site is 12 months. The products are covered by the manufacturer's warranty, which is valid for 12 months from the date of purchase. The warranty could be extended for a total of 5 years. We are authorized to provide a producentwarranty for new brookpad products bought from third party sites. The repair will be performed as soon as possible, not exceeding twenty-eight working days. The repair may be extended if the main mechanisms are replaced by the time they are brought from the manufacturer. The warranty period is extended by the time the device is at the Authorized Service Center.

The warranty may not apply if:

- proof of purchase, serial number of the device-will be inconsistent with each other or it will be impossible to read the data contained in them.
- breach of seals or interference by an unauthorized service is found
- the defect arises as a result of:
* non-compliance with the conditions of use or activities included in the normal operating service
* no protection against limescale in the water
* no use of additional filters when the water contains limescale-it is hard.
* slow settling of limescale and sediment that can impair the performance of the device
* failures in the municipal network when, after switching on again, sludge and sand can damage the device
* use of the device contrary to its intended purpose
* the device was used with a weight greater than 120 kg.
* causes of external nature, in particular: mechanical damage, cracks, abrasion of the device coating, thermal, chemical, contamination, liquid flooding, strong shocks, radiation, use of improper consumables and/or power sources
* nieprawidłowe działanie urządzenia lub defekt w innym komponencie urządzenia

Jeśli gwarancja nie dotyczy któregokolwiek z wymienionych przyczyn lub wygaśnięcia gwarancji, to po dostarczyniu gwarancji, że urządzenie zostanie dostarczone do Autoryzowanego Centrum Serwisowego. Poręczyciel nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego działania urządzenia lub utraty danych. Gwarancja na sprzedane towary konsumpcyjne nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową. Gwarancja nie obejmuje kosztów dostawy do Autoryzowanego Centrum Serwisowego. Materiały eksploatacyjne obejmują baterie, uszczelnienia, filtry i źródła światła.

PO SERWISOWANIU SERWISU GWARANCYJNEGO

brookpad Zjednoczone Królestwo (poręczyciel) usunie wszelkie usterki urządzenia w celu dokonania opłaty za usługę naprawy, jeśli to możliwe. Naprawa może być możliwa tylko wtedy, gdy urządzenie zostanie dostarczone do autoryzowanego centrum serwisowego. Jesteśmy upoważnieni do zapewnienia naprawy po gwarancji dla brookpad produkty kupione bezpośrednio lub z witryn osób trzecich. Koszt naprawy to suma kosztów części zamiennych, kosztów robocizny i dodatkowej usługi (pick up-service from the customer's provided address). Koszt naprawy, z wyłączeniem używanej dodatkowej usługi, nie przekroczy obecnej detalicznej rekomendowanej ceny urządzenia, jeśli naprawa jest możliwa. Naprawa zostanie wykonana tak szybko, jak to możliwe, nie dłużej niż dwadzieścia osiem dni roboczych. Naprawa może zostać przedłużona, jeżeli główne mechanizmy zostaną zastąpione przez czas ich przywieszania ze strony producenta. Usługa naprawcza nie pokrywa kosztów dostawy do autoryzowanego centrum serwisowego.

SEKCJA 1-SKLEP INTERNETOWY TERMS

Zgadzając się na niniejsze warunki świadczenia usług, reprezentujesz, że jesteś co najmniej wiekiem większości w swoim kraju lub prowincji zamieszkania, lub że jesteś wiekiem większości w swoim kraju lub prowincji zamieszkania i udzieliłeś nam swojej zgody, aby umożliwić którejkolwiek z tych osób pozostających na utrzymaniu do korzystania z tej strony. Użytkownik nie może korzystać z naszych produktów w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanym celem ani nie może, w związku z korzystaniem z Serwisu, naruszać wszelkie prawa obowiązujące w danej jurysdykcji (w tym, ale nie ograniczając się do prawa autorskiego). Nie wolno przekazywać żadnych robaków ani wirusów, ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym. Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków skutkować będzie natychmiastowym zakończeniem świadczenia Usług.

SEKCJA 2-WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy usługi dla każdego z jakiegokolwiek powodu w dowolnym momencie. Użytkownik rozumie, że Twoja treść (nie zawierająca informacji o karcie kredytowej) może być przenoszona bez szyfrowania i obejmuje (a) transmisje w różnych sieciach; oraz b) zmiany w zakresie zgodności i dostosowania do wymagań technicznych łączących sieci lub urządzenia. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania za pośrednictwem sieci. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Serwisu, korzystania z Serwisu, czy też dostępu do Serwisu lub jakichkolwiek kontaktów na stronie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest świadczona, bez wyraźnego pisemnego zezwolenia przez nas. Pozycje użyte w tej umowie są uwzględnione wyłącznie dla wygody użytkownika i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na warunki niniejszych Warunków.

SEKCJA 3-DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zawarte w niniejszym serwisie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być wykorzystywane jako wyłączne podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejsze, pełniejsze lub bardziej aktualne źródła informacji. Wszelkie uzależnienia od materiału na tej stronie są na własne ryzyko. Serwis ten może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, koniecznie, nie są aktualne i są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji zawartości tego serwisu w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że to Twoja odpowiedzialność za monitorowanie zmian na naszej stronie.

Sekcja 4 - Produkty lub usługi (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą polityką zwrotną (polityka zwrotu). Dokonaliśmy wszelkich starań, aby wyświetlić tak dokładnie, jak to możliwe, kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru twojego monitora komputera będzie dokładne. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy wykonywać to prawo indywidualnie dla poszczególnych przypadków. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub wyceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedzenia, według własnego uznania nas. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dla każdego produktu lub usługi złożonej na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona. Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania lub że wszelkie błędy w usłudze zostaną poprawione.

Sekcja 5 - Dokładność rozliczeń i informacji o koncie

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy złożonego z nami zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupy na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone według tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy próbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e -mailu i/lub adresem rozliczeniowym/numeru telefonu w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania rozkazów, aby według naszego jedynego osądu wydawały się być złożone przez dealerów, sprzedawców, dystrybutorów. Jeśli płatność jest oznaczona jako transakcja wysokiego ryzyka przez dostawcę płatności, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji o weryfikacji lub dokonać bezpośredniej płatności na nasze konto bankowe. Dodatkowe informacje mogą obejmować kolorowe zdjęcie rządu wydanego identyfikatora z pasującą nazwą rozliczeniową, selfie z widocznym podanym identyfikatorem i rachunkiem za media wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy z dopasowanym adresem wysyłki.Zgadzasz się podać bieżące, kompletne i dokładne informacje o zakupie i konta dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie aktualizacji konta i innych informacji, w tym adresu e -mail oraz numerów kart kredytowych oraz dat wygaśnięcia, abyśmy mogli wypełnić Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Sekcja 6 - Ceny i modyfikacje usług i cen

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jeśli płatność za usługi lub produkty jest dokonywana za pomocą standardowego przelewu banku SEPA (bez opłaty za przetwarzanie płatności), cena zamówienia będzie zawierać 10% opłatę za usługi przetwarzania płatności, która zostanie zakończona po pomyślnym otrzymaniu płatności i nie można uzyskać żadnej zwrotu . Cena zamówienia w przedsprzedaży obejmuje 40% zniżki na usługi pozyskiwania produktów, które są dostarczane po pomyślnej płatności i nie podlegają zwrotowi. Ceny nie obejmują żadnych obowiązków eksportowych ani innych kosztów, które mogłyby powstać z powodu zakupu poza Unią Europejską i powinny być objęte przez klientów poza Unią Europejską, jeśli się pojawią. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub przerwania usługi (lub dowolnej jej części lub jej treści) bez powiadomienia w dowolnym momencie. W przypadku modyfikacji usługi, zmiany cen, zawieszenia lub przerwy nie będziemy odpowiedzialni za Ciebie ani żadnej strony trzeciej.

Sekcja 7 - Opcjonalne narzędzia

Możemy zapewnić dostęp do narzędzi zewnętrznych, nad którymi nie monitorujemy ani nie mamy żadnej kontroli, ani danych wejściowych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi ”i„ jak dostępne ”bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakichkolwiek i bez poparcia. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z opcjonalnych narzędzi stron trzecich. Wszelkie użycie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny jest całkowicie na własne ryzyko i dyskrecję i powinieneś upewnić się, że znasz i zatwierdzasz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców (firm) stron trzecich. W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom Usług.

Sekcja 8 - Linki innych firm

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej usługi mogą obejmować materiały od stron trzecich. Linki stron trzecich na tej stronie mogą skierować Cię na strony stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie będziemy wymagać żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe innych firm lub za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych w związku z stronami stron trzecich. Przejrzyj dokładnie zasady i praktyki stron trzecich i upewnij się, że rozumiesz je przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane do stron trzecich.

Sekcja 9 - Komentarze użytkowników, opinie i inne zgłoszenia

Jeśli na nasze żądanie wysyłasz określone zgłoszenia (na przykład wpisy do konkursu) lub bez prośby, wysyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno online, e -mailem, pocztą lub w inny sposób (zbiorczo „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edycji, kopiowania, publikowania, dystrybucji, tłumaczenia i w inny sposób używania w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie będziemy i nie będziemy zobowiązani (1) do utrzymania jakichkolwiek komentarzy w zaufaniu; (2) wypłacić odszkodowanie za wszelkie komentarze; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie komentarze. Nie możemy, ale nie zobowiązujemy się do monitorowania, edytowania lub usuwania treści, które według własnego uznania ustalamy, że są niezgodne z prawem, obraźliwe, groźne, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzą własność intelektualną lub niniejsze warunki służby . Zgadzasz się, że twoje komentarze nie naruszą żadnego prawa żadnych stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innego prawa osobistego lub zastrzeżonego. Ponadto zgadzasz się, że twoje komentarze nie będą zawierały zniesławiania lub w inny sposób niezgodne z prawem, obelżywe lub obsceniczne materiały lub zawierają wirus komputerowy lub inne złośliwe oprogramowanie, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpłynąć na obsługę usługi lub dowolnej powiązanej witryny. Nie możesz użyć fałszywego adresu e-maila, udawać, że jesteś kimś innym niż ty ciebie, lub w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub zewnętrzne, co do pochodzenia wszelkich komentarzy. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie komentarze, które dokonasz i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za żadne komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakiekolwiek strony trzecie.

Sekcja 10 - Dane osobowe

Twoje przekazanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej polityce prywatności. Aby wyświetlić naszą politykę prywatności.

Sekcja 11 - Błędy, niedokładności i pominięcia

Czasami mogą znajdować się informacje na naszej stronie lub w usłudze zawierającej błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktu, czasów tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeżeli jakiekolwiek informacje w usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) . Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Usługi lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacji o wycenie, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Nie należy podjąć określonej daty aktualizacji lub odświeżania lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej, aby wskazać, że wszystkie informacje w usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane. Jeśli w pakiecie brakuje elementu, mógł zostać wysłany osobno.Jeśli otrzymałeś pakiet i brakuje przedmiotu, natychmiast poinformuj nas o tym. Poinformuj nas o wszelkich błędach, niedokładnościach i pominięciach nie później niż czas zasad zwrotu określony przez zasady zwrotu pieniędzy.

Sekcja 12 - Zabrane zastosowania

Oprócz innych zakazów określonych w warunkach świadczenia usług, nie możesz korzystać z witryny lub jej treści: (a) w dowolnym nielegalnym celu; (b) ubiegać się o wykonanie lub uczestniczenie w jakichkolwiek niezgodnych z prawem czynności; (c) naruszenie wszelkich przepisów międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych, przepisów, przepisów lub lokalnych zarządzeń; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych; (e) nękanie, nadużywanie, obrażanie, krzywdy, zniesławienie, oszczerstwo, dyskredytacja, zastraszanie lub dyskryminacja w oparciu o płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przedstawienie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłanie lub przesyłanie wirusów lub dowolnego innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w dowolny sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) w celu zebrania lub śledzenia danych osobowych innych; (i) do spamu, phish, apteka, pretekstu, pająka, pełzania lub zeskrobania; (j) w każdym nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócać lub obejść funkcje bezpieczeństwa Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej do naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

Sekcja 13 - Zastrzeżenie gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności

Nie gwarantujemy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać z korzystania z Usługi, będą dokładne lub wiarygodne. Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z lub niemożności korzystania usługa jest na twoim ryzyku. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczone za pośrednictwem Usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) podane „tak, jak jest” i „jak dostępne” do użytku, bez żadnych reprezentacji, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, express lub Implikowane, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje lub warunki zdolności handlowej, jakość handlowatą, przydatność w określonym celu, trwałość, tytuł i brak naruszenia. W żadnym przypadku brookpad, Nasi dyrektorzy, funkcjonariusze, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażystowie, dostawcy usług lub licencjodawcy są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, roszczenia, roszczenia, roszczenia, roszczenia, roszczenia, roszczenia, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, specjalne lub konsekwentne , w tym, bez ograniczeń, utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utrata danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, oparte na umowie, czyn niedozwolone (w tym zaniedbanie), ścisłą odpowiedzialność lub w inny sposób, wynikające z korzystania z dowolnego z usługa lub jakiekolwiek produkty pozyskiwane za pomocą usługi lub dla jakiegokolwiek innego roszczenia związanego z korzystaniem z Usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub jakiejkolwiek straty lub uszkodzenia jakiejkolwiek straty lub uszkodzeń rodzaj poniesionego w wyniku korzystania z usługi lub dowolnej zawartości (lub produktu) zamieszczonych, przesyłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli jest to poinformowane o ich możliwości. Ponieważ niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wykluczenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody konsekwentne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

Sekcja 14 - Odszkodowanie

Zgadzasz się na odszkodowanie, obronę i utrzymanie nieszkodliwych brookpad oraz nasi rodzica, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, partnerzy, funkcjonariusze, dyrektorzy, agenci, wykonawcy, licencjodawcy, usługodawcy, podwykonawcy, dostawcy, stażnicy i pracownicy, nieszkodliwi od roszczeń lub żądania, w tym uzasadniony Z powodu naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które uwzględniają przez odniesienie, lub naruszenie jakiegokolwiek prawa lub praw zewnętrznych.

Sekcja 15 - Odcięcie

W przypadku ustalenia, że ​​jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Usługowych jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie jest jednak wykonalne w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzielenie od tych warunków Usługa, takie ustalenie nie wpływa na ważność i wykonalność jakichkolwiek innych pozostałych przepisów.

Sekcja 16 - Zakończenie

Zobowiązania i zobowiązania stron poniesionych przed datą rozwiązania przetrwają rozwiązanie niniejszej Umowy dla wszystkich celów. Niniejsze Warunki świadczenia usług są skuteczne, chyba że i do momentu zakończenia przez ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub podczas zaprzestania korzystania z naszej witryny. Jeśli według naszego wyłącznego osądu zawiodłeś lub podejrzewamy, że nie udało ci się przestrzegać dowolnego terminu lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia i pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie uzupełnione kwoty do daty rozwiązania i włączenia; i/lub odpowiednio może odmówić dostępu do naszych usług (lub dowolnej ich części).

Sekcja 17 - Cała umowa

Nieprzestrzeganie nas lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków służby nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całą umowę i zrozumienie między tobą a nami oraz regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub współczesne umowy, komunikację i propozycje , czy to ustne lub pisemne, między tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje warunków świadczenia usług). Wszelkie dwuznaczności w interpretacji niniejszych Warunków służby nie będą interpretowane przeciwko strony opracowywania.

Sekcja 18 - Prawo rządzące

Niniejsze Warunki świadczenia usług i wszelkie odrębne umowy, w których świadczymy usługi, podlegają i interpretowane zgodnie z prawem Stany Zjednoczone.

Sekcja 19 - Zmienia się na Warunkach Usługi

Możesz przejrzeć najważniejszą wersję Warunków usług w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub dostępu do usługi po opublikowaniu wszelkich zmian w niniejszych Warunkach Usług stanowi akceptację tych zmian.

Sekcja 20 - Informacje kontaktowe

Pytania dotyczące warunków usług należy wysłać do Hello@brookpad.com

Judge.me Review Medals