Vilkår for bruk

OVERSIKT

Nettstedbrookpaddrives av BrookPad LLC. Gjennom hele nettstedet refererer uttrykkene "vi", "oss" og "vår" til BrookPad. BrookPad  tilbyr denne nettsiden, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig fra dette nettstedet til deg, brukeren, betinget av at du aksepterer alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.

Ved å besøke nettstedet vårt og / eller kjøpe noe fra oss, engasjerer du deg i Vår "Tjeneste"og godtar å være bundet av følgende vilkår og betingelser ("Vilkår For Bruk"," Vilkår"), inkludert de tilleggsvilkårene og retningslinjene referert til her og/eller tilgjengelig via hyperkobling. Disse Vilkårene for Bruk gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert uten begrensning brukere som er nettlesere, leverandører, kunder, selgere og / eller bidragsytere av innhold.

Vennligst les Disse Vilkårene nøye før du går inn på eller bruker nettstedet vårt. Ved å få tilgang til eller bruke noen del av nettstedet, du godtar å være bundet av disse Vilkårene for Bruk. Hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, kan du ikke få tilgang til nettstedet eller bruke noen tjenester. Disse Vilkårene for bruk er å anse som et tilbud, aksept er uttrykkelig begrenset til disse Vilkårene for Bruk.

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som legges til i den nåværende butikken, skal også være underlagt Vilkårene for Bruk. Du kan når som helst se gjennom Den nyeste versjonen av Vilkårene for Bruk på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte noen del av Disse Vilkårene for Bruk ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet etter kunngjøring av eventuelle endringer utgjør aksept av disse endringene.

Vår butikk ligger på Shopify Inc. De gir oss den elektroniske e-handelsplattformen som lar oss selge våre produkter og tjenester til deg. Som Amazon Associate tjener vi på kvalifiserte kjøp.

GARANTI OG BRUK

BrookPad LLC (Garantist)vil fjerne eventuelle feil på enheten gratis, forutsatt at enheten leveres til Autorisert Servicesentermed det originale kjøpsbeviset. Standardgarantien for alle nye produkter kjøpt på nettstedet vårt er 12 måneder. Produktene dekkes av produsentens garanti, som er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdatoen. Garantien kan forlenges med totalt 5 år. Vi er autorisert til å levere en produsentgaranti for Nye BrookPad-produkter kjøpt fra tredjeparts nettsteder. Reparasjonen vil bli utført så snart som mulig, ikke over tjueåtte virkedager. Reparasjonen kan utvides dersom hovedmekanismene erstattes av tiden de hentes fra produsenten. Garantiperioden forlenges når enheten er hos Det Autoriserte Servicesenteret.

Garantien gjelder kanskje ikke hvis:

- kjøpsbevis, serienummer på enheten-vil være i strid med hverandre, eller det vil være umulig å lese dataene i dem.
- brudd på seler eller forstyrrelser fra en uautorisert tjeneste er funnet
- defekten oppstår som følge av:
* manglende overholdelse av vilkårene for bruk eller aktiviteter som inngår i den normale driftstjenesten
* ingen beskyttelse mot kalk i vannet
* ingen bruk av ekstra filtre når vannet inneholder kalk-det er vanskelig.
* langsom avsetning av kalk og sediment som kan svekke ytelsen til enheten
* feil i kommunalt avløpsnett når slamavskiller og sand kan skade enheten etter at den er slått på igjen
* bruk av enheten i strid med formålet
* enheten ble brukt med en vekt større enn 120 kg.
* årsaker til ekstern natur, spesielt: mekanisk skade, sprekker, slitasje på enhetsbelegget, termisk, kjemisk, forurensning, væskeflom, sterke støt, stråling, bruk av feil forbruksvarer og / eller strømkilder
* enhetsfeil eller en defekt i en annen enhetskomponent

Hvis garantien ikke gjelder for noen av de nevnte grunner eller garanti utløp, så Etter Garantiservice er gitt gitt at enheten er levert Til Et Autorisert Servicesenter. Garantisten er ikke ansvarlig for tap som følge av feil bruk av enheten eller tap av data. Garantien for solgte forbruksvarer utelukker, begrenser eller suspenderer ikke kjøperens rettigheter som følge av at varene ikke overholdes med kontrakten. Garantien dekker ikke kostnadene for levering til Et Autorisert Servicesenter. Forbruksvarer inkluderer batterier, tetninger, filtre og lyskilder.

ETTER GARANTIREPARASJON

BrookPad (Garantist) vil fjerne enhver funksjonsfeil på enheten mot et reparasjonsgebyr hvis mulig. Reparasjon er kanskje bare mulig hvis enheten leveres Til Det Autoriserte Servicesenteret. Vi er autorisert til å gi en etter garanti reparasjon For BrookPad produkter kjøpt direkte eller fra tredjeparts nettsteder. Kostnaden for reparasjon er summen av reservedelskostnad, arbeidskostnad og tilleggstjeneste som brukes (pick up-service fra kundens oppgitte adresse). Kostnaden for reparasjon, unntatt tilleggstjeneste brukes, vil ikke overstige dagens detaljhandel anbefalt pris enhet, hvis reparasjon er mulig. Reparasjonen vil bli utført så snart som mulig, ikke over tjueåtte virkedager. Reparasjonen kan utvides dersom hovedmekanismene erstattes av tiden de hentes fra produsenten. Reparasjonstjenesten dekker ikke kostnadene ved levering til Et Autorisert Servicesenter.

SEKSJON 1-VILKÅR FOR NETTBUTIKK

Ved å godta Disse Vilkårene for Bruk, representerer du at du er minst myndig i staten eller provinsen du bor, eller at du er myndig i staten eller provinsen du bor, og at du har gitt oss ditt samtykke til å tillate noen av dine mindreårige pårørende å bruke dette nettstedet. Du kan ikke bruke produktene våre til ulovlige eller uautoriserte formål, og du kan heller ikke, ved bruk av Tjenesten, bryte noen lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til, lover om opphavsrett). Du må ikke overføre ormer eller virus eller noen kode av destruktiv karakter. Et brudd eller brudd på Noen Av Vilkårene vil resultere i en umiddelbar avslutning av Tjenestene dine.

DEL 2-GENERELLE BETINGELSER

Vi forbeholder oss retten til å nekte service til hvem som helst av hvilken som helst grunn når som helst. Du forstår at innholdet ditt (ikke inkludert kredittkortinformasjon), kan overføres ukryptert og involvere (a) overføringer over forskjellige nettverk; og (b) endringer for å samsvare med og tilpasse seg tekniske krav til tilkobling av nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon er alltid kryptert under overføring over nettverk. Du samtykker i å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av tjenesten. Tilgang til Tjenesten eller enhver kontakt på nettstedet som tjenesten leveres gjennom, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss. Overskriftene som brukes i denne avtalen er bare inkludert for enkelhets skyld og vil ikke begrense eller på annen måte påvirke Disse Vilkårene.

SEKSJON 3-NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET OG AKTUALITET AV INFORMASJON

Vi er ikke ansvarlige hvis informasjonen som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Materialet på dette nettstedet er kun gitt for generell informasjon og bør ikke stole på eller brukes som eneste grunnlag for å ta beslutninger uten å konsultere primære, mer nøyaktige, mer komplette eller mer rettidige informasjonskilder. Enhver avhengighet av materialet på dette nettstedet er på egen risiko. Dette nettstedet kan inneholde visse historiske opplysninger. Historisk informasjon, nødvendigvis, er ikke aktuell og er kun gitt for din referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet når som helst, men vi har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på nettstedet vårt. Du samtykker i at det er ditt ansvar å overvåke endringer på nettstedet vårt.

DEL 4-PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis aktuelt)

Visse produkter eller tjenester kan være tilgjengelige eksklusivt online via nettstedet. Disse produktene eller tjenestene kan ha begrensede mengder og kan kun returneres eller byttes i henhold til Vår Returpolicy (Refusjonspolicy). Vi har gjort vårt ytterste for å vise så nøyaktig som mulig farger og bilder av våre produkter som vises i butikken. Vi kan ikke garantere at dataskjermens visning av hvilken som helst farge vil være nøyaktig. Vi forbeholder oss retten til, men er ikke forpliktet til, å begrense salget av våre produkter eller Tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiksjon. Vi kan utøve denne retten fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense antall produkter eller tjenester vi tilbyr. Alle beskrivelser av produkter eller produktpriser kan endres når som helst uten varsel, etter eget skjønn av oss. Vi forbeholder oss retten til å avslutte ethvert produkt når som helst. Ethvert tilbud for ethvert produkt eller tjeneste gjort på dette nettstedet er ugyldig der forby. Vi garanterer ikke at kvaliteten på produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale kjøpt eller innhentet av deg vil oppfylle dine forventninger, eller at eventuelle feil i Tjenesten vil bli rettet.

DEL 5-NØYAKTIGHET AV FAKTURERINGS-OG KONTOINFORMASJON

Vi forbeholder oss retten til å nekte enhver bestilling du legger inn hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere mengder kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger plassert av eller under samme kundekonto, samme kredittkort og / eller bestillinger som bruker samme fakturerings-og / eller leveringsadresse. I tilfelle vi endrer eller kansellerer en bestilling, kan vi forsøke å varsle deg ved å kontakte e-postadressen og/eller faktureringsadressen / telefonnummeret som er oppgitt på tidspunktet bestillingen ble gjort. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som, etter vår egen vurdering, ser ut til å være plassert av forhandlere, forhandlere, distributører. Hvis betalingen er merket som en høyrisikotransaksjon av betalingsleverandøren, kan vi be om ytterligere verifiseringsinformasjon eller foreta direkte betaling til bankkontoen vår. Tilleggsinformasjon kan inneholde et fargebilde av offentlig utstedt id med matchende faktureringsnavn, selfie med synlig gitt id og strømregning utstedt sist 3 måneder med matchende leveringsadresse.Du samtykker i å gi nåværende, fullstendig og nøyaktig kjøps-og kontoinformasjon for alle kjøp som er gjort i butikken vår. Du samtykker i å umiddelbart oppdatere kontoen din og annen informasjon, inkludert e-postadresse og kredittkortnummer og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg etter behov.

DEL 6-PRISER OG ENDRINGER I TJENESTEN OG PRISER

Prisene på våre produkter kan endres uten varsel. Hvis betaling for tjenester eller produkter skjer på andre måter enn standard SEPA Bankoverføring (ingen betalingsbehandlingsgebyr), vil bestillingsprisen inkludere et 10% betalingsbehandlingsgebyr, som fullføres ved vellykket mottak av betaling og ikke refunderes. Prisen for forhåndsbestilling eller partnerprodukt (ikke BrookPad-merke) inkluderer et gebyr på 40% for innkjøp av produkttjenester, som leveres ved vellykket betaling og er ikke refunderbart. Hvis den returnerte varen er vesentlig annerledes enn hvordan den opprinnelig ble sendt til kjøperen, kan det påløpe et påfyllingsgebyr på opptil 50% (avhengig av varens tilstand ved retur). Prisene inkluderer ikke eksportavgift eller andre kostnader som kan oppstå på grunn av kjøp utenfor Eu, og bør dekkes av kunder utenfor Eu hvis de oppstår. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller avslutte tjenesten (eller deler eller innhold uten varsel når som helst. Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart i tilfelle en tjeneste modifikasjon, prisendring, suspensjon eller opphør.

SEKSJON 7-VALGFRIE VERKTØY

Vi kan gi deg tilgang til tredjepartsverktøy som vi verken overvåker eller har kontroll over eller innspill til. Du erkjenner og godtar at vi gir tilgang til slike verktøy "som den er" og "som tilgjengelig" uten noen garantier, representasjoner eller betingelser av noe slag og uten noen påtegning. Vi skal ikke ha noe som helst ansvar som følge av eller relatert til din bruk av valgfrie tredjepartsverktøy. Enhver bruk av deg av valgfrie verktøy som tilbys gjennom nettstedet er helt på egen risiko og diskresjon, og du bør sørge for at du er kjent med og godkjenner vilkårene for hvilke verktøy som leveres av den aktuelle tredjepartsleverandøren(e). Vi kan også, i fremtiden, tilby nye tjenester og / eller funksjoner gjennom nettstedet (inkludert utgivelsen av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og / eller tjenester skal også være underlagt Disse Vilkårene for Bruk.

SEKSJON 8-TREDJEPARTS LENKER

Visse innhold, produkter og tjenester som er tilgjengelige via Vår Tjeneste, kan inneholde materiale fra tredjeparter. Tredjepartslenker på dette nettstedet kan lede deg til tredjeparts nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten, og vi garanterer ikke og vil ikke ha noe ansvar eller ansvar for tredjeparts materialer eller nettsteder, eller for andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for noen skade eller skader relatert til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner gjort i forbindelse med tredjeparts nettsteder. Les nøye gjennom tredjeparts retningslinjer og praksis, og sørg for at du forstår dem før du deltar i en transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående tredjepartsprodukter bør rettes til tredjeparten.

SEKSJON 9-BRUKERKOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG ANDRE INNLEVERINGER

Hvis du på vår forespørsel sender bestemte spesifikke innleveringer (for eksempel konkurransebidrag) eller uten forespørsel fra oss, sender du kreative ideer, forslag, forslag, planer eller annet materiale, enten online, via e-post, via post eller på annen måte (kollektivt, 'kommentarer'), samtykker du i at vi når som helst uten begrensning kan redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte bruke i ethvert medium eventuelle kommentarer du videresender til oss. Vi er og skal ikke være forpliktet til (1) å opprettholde eventuelle kommentarer i fortrolighet; (2) å betale kompensasjon for eventuelle kommentarer; eller (3) for å svare på eventuelle kommentarer. Vi kan, men har ingen forpliktelse til å overvåke, redigere eller fjerne innhold som vi etter eget skjønn fastslår er ulovlig, støtende, truende, injurierende, ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte støtende eller bryter noen parts immaterielle rettigheter eller disse Vilkårene For Bruk. Du samtykker i at kommentarene dine ikke vil krenke noen tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern, personlighet eller annen personlig eller eiendomsrett. Du samtykker videre i at kommentarene dine ikke vil inneholde injurierende eller på annen måte ulovlig, fornærmende eller uanstendig materiale, eller inneholde datavirus eller annen skadelig programvare som på noen måte kan påvirke driften av Tjenesten eller et relatert nettsted. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for å være noen andre enn deg selv, eller på annen måte villede oss eller tredjeparter om opprinnelsen til eventuelle kommentarer. Du er alene ansvarlig for eventuelle kommentarer du gjør og deres nøyaktighet. Vi tar ikke noe ansvar og påtar oss intet ansvar for kommentarer lagt ut av deg eller noen tredjepart.

SEKSJON 10-PERSONLIG INFORMASJON

Din innsending av personlig informasjon gjennom butikken styres av Vår Personvernpolicy. For å se Vår Personvernpolicy.

DEL 11-FEIL, UNØYAKTIGHETER OG UTELATELSER

Noen ganger kan det være informasjon på nettstedet vårt eller I Tjenesten som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan være relatert til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, produktfraktkostnader, transittider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å rette opp eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger hvis informasjon i Tjenesten eller på et relatert nettsted er unøyaktig når som helst uten forvarsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen). Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller avklare informasjon i Tjenesten eller på noe relatert nettsted, inkludert uten begrensning, prisinformasjon, unntatt som loven krever. Ingen spesifisert oppdaterings-eller oppdateringsdato brukt i Tjenesten eller på noe relatert nettsted, bør tas for å indikere at all informasjon i Tjenesten eller på et relatert nettsted er endret eller oppdatert. Hvis en vare mangler i pakken din, kan den ha blitt sendt separat.Hvis du mottok pakken din og en vare mangler, vennligst informer oss om dette umiddelbart. Vennligst informer oss om eventuelle feil, unøyaktigheter og utelatelser senest returrett tid spesifisert Av Refusjon.

AVSNITT 12-FORBUDT BRUK

I tillegg til andre forbud som angitt I Vilkårene for Bruk, har du forbud mot å bruke nettstedet eller dets innhold: (a) til ulovlige formål; (b) å oppfordre andre til å utføre eller delta i ulovlige handlinger; (c) å bryte internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forordninger; (d) å krenke eller krenke våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter; (e) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke eller på annen måte, diskriminere basert på kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming; (f) å sende inn falsk eller villedende informasjon; (g) å laste opp eller overføre virus eller annen type ondsinnet kode som vil eller kan brukes på noen måte som vil påvirke funksjonaliteten eller driften Av Tjenesten eller på et relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett; (h) å samle inn eller spore andres personlige informasjon; (i) å spamme Tjenesten eller, phish, pharm, påskudd, edderkopp, gjennomgå, eller skrape; (j) for uanstendig eller umoralsk formål; eller (k) for å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene Til Tjenesten eller et relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av Tjenesten eller ethvert relatert nettsted for brudd på noen av de forbudte bruksområdene.

AVSNITT 13-FRASKRIVELSE AV GARANTIER; ANSVARSBEGRENSNING

Vi garanterer ikke, representerer eller garanterer at din bruk av tjenesten vår vil være uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri. Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten vil være nøyaktige eller pålitelige. Du samtykker i at vi fra tid til annen kan fjerne tjenesten på ubestemt tid eller avbryte tjenesten når som helst, uten varsel til deg. Du samtykker uttrykkelig i at din bruk av, eller manglende evne til å bruke, tjenesten er på egen risiko. Service og alt produkter og tjenester levert til deg gjennom tjenesten leveres (unntatt som uttrykkelig angitt av oss) 'som den er' og 'som tilgjengelig' for din bruk, uten noen representasjon, garantier eller betingelser av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert alle underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, salgbar kvalitet, egnethet for et bestemt formål, holdbarhet, tittel og ikke-krenkelse. I intet tilfelle skal BrookPad, våre direktører, offiserer, ansatte, tilknyttede selskaper, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteleverandører eller lisensgivere er ansvarlige for skader, tap, krav eller direkte, indirekte, tilfeldige, straffende, spesielle eller følgeskader av noe slag, inkludert, uten begrensning tapt fortjeneste, tapte inntekter, tapte besparelser, tap av data, erstatningskostnader eller lignende skader, enten det er basert på kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar eller på annen måte, som oppstår som følge av andre krav relatert på noen måte til din bruk av tjenesten eller noe produkt, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller utelatelser i noe innhold, eller tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruk av tjenesten eller noe innhold (eller produkt) som er lagt ut, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig via tjenesten, selv om det er informert om deres mulighet. Fordi noen stater eller jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller ansvarsbegrensning for følgeskader eller tilfeldige skader, i slike stater eller jurisdiksjoner, skal vårt ansvar være begrenset til det maksimale omfanget loven tillater.

AVSNITT 14-SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å holde skadesløs, forsvare og holde skadesløs BrookPadog våre moderselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, offiserer, direktører, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte, ufarlig fra krav eller krav, inkludert rimelige advokatavgifter, som er gjort av tredjepart på grunn av eller som følge av brudd på disse Vilkårene for Bruk eller dokumentene de inneholder ved referanse eller brudd på lov eller rettigheter til tredjepart.

AVSNITT 15-UGYLDIGHET

I tilfelle at noen bestemmelse i Disse Vilkårene for bruk er fastslått å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal en slik bestemmelse likevel håndheves i den utstrekning det er tillatt i gjeldende lov, og den ikke-håndhevbare delen skal anses å være skilt fra Disse Vilkårene For Bruk, slik bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av andre gjenværende bestemmelser.

SEKSJON 16-OPPSIGELSE

Forpliktelsene og forpliktelsene til partene som påløper før oppsigelsesdatoen, skal overleve oppsigelsen av denne avtalen for alle formål. Disse Vilkårene for Bruk er effektive med mindre og til de blir sagt opp av enten deg eller oss. Du kan avslutte Disse Vilkårene når som helst ved å varsle oss om at du ikke lenger ønsker å bruke Tjenestene våre, eller når du slutter å bruke nettstedet vårt. Hvis du etter vår egen vurdering mislykkes, eller vi mistenker at du har mislyktes, å overholde vilkår eller bestemmelser i disse Vilkårene for Bruk, kan vi også si opp denne avtalen når som helst uten varsel, og du vil forbli ansvarlig for alle skyldige beløp til og med datoen for oppsigelsen; og/eller følgelig kan nekte deg tilgang til Våre Tjenester (eller deler av dem).

SEKSJON 17-HELE AVTALEN

Unnlatelse av oss å utøve eller håndheve noen rett eller bestemmelse i Disse Vilkårene for Bruk skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse. Disse Vilkårene for Bruk og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som er lagt ut av oss på dette nettstedet eller i forhold til Tjenesten, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss og styrer din bruk av Tjenesten, erstatter eventuelle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjon og forslag, enten muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, tidligere versjoner av Vilkårene for Bruk). Eventuelle uklarheter i tolkningen av Disse Vilkårene for Bruk skal ikke tolkes mot utkasteren.

SEKSJON 18-GJELDENDE LOV

Disse Vilkårene for Bruk og eventuelle separate avtaler der vi gir Deg Tjenester, skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i USA.

AVSNITT 19-ENDRINGER I VILKÅRENE FOR BRUK

Du kan når som helst gå gjennom Den nyeste versjonen av Vilkårene for Bruk på denne siden. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte noen del av Disse Vilkårene for Bruk ved å legge ut oppdateringer og endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke nettstedet vårt med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet vårt eller Tjenesten etter kunngjøring av endringer i Disse Vilkårene for bruk utgjør aksept av disse endringene.

SEKSJON 20-KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål om Vilkårene for Bruk hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss via e-post.

TILLEGG