You need to use shower bidet to feel it

Du må bruke dusj bidet til å føle det

Hvordan kan du eksperimentere med bidet og forbedre hygienen din?

Opplev naturen når du løper

For å føle det, må du bruke dusj bidet, så hvordan kan du eksperimentere?

Det er ingen begrep å uttrykke en sensasjon vi aldri har opplevd, argumenterer forfatteren. Å prøve nye ting hjelper oss ikke bare å erobre frykten vår, men det lar oss også utvide horisontene våre og skaffe ny informasjon. Vi føler oss nervøse før vi starter noe nytt fordi vi er ivrige etter å se hvordan det blir BrookPad Splash er et toalettsete som kan skreddersys etter dine krav. Ved hjelp av ionfiltreringsteknologien filtreres vann når det reiser gjennom systemet, fjerner sedimentpartikler og leverer bare rent vann til bidet. Med et enkelt klikk kan du umiddelbart starte rengjøringsprosessen.

Det er ment for folk som prøver nye ting og får ny informasjon. En vannpulsasjonsmodus tilbys også der en datastyrt kontroller som er plassert i setet ditt, kan regulere intensiteten til den luftede vannstrømmen. Vaskeprosedyren begynner med en mild frem og tilbake dysebevegelse. I likhet med en mild massasje i delikatesse. Den er nå konfigurert for å rengjøre den rustfrie tetningsdysen alene. Det skyller seg med vann for å være klar til neste bruk.

Kan du gi en detaljert redegjørelse for dine erfaringer?

Det er mulig å beskrive en rekke omstendigheter og menneskelige opplevelser. Til tross for at en anstendig skildring av erfaring nødvendiggjør en kompetent forfatter. Det er vanskelig å se for seg hva vi aldri har sett eller opplevd førstehånds. Har du noen gang prøvd noe nytt som fallskjermhopping, fjellklatring eller fantastisk is? !! Du er godt klar over at det er en betydelig forskjell mellom å høre om noe og faktisk gjøre det. Det er ingen ord å forklare en opplevelse vi aldri har hatt. Å høre om fjelltopper og virkelig stå på en, ta inn Vista av seg selv, er to veldig forskjellige opplevelser. Vi er alle kjent med isbegrepet, og vi har alle en favorittsmak. Årsaken til dette er fordi vi allerede har smakt det og kan forutsi hvordan det vil smake. Hva synes du om et bidet toalettsete med et smart bidet?

Hva tror du du vil føle første gang du prøver noe nytt?

Vi blir bekymret før vi begynner på noe nytt fordi vi er ivrige etter å se hvordan det vil vise seg. Som mennesker kan vi til tider være bekymret for det ukjente. Vi vil aldri kunne akseptere det faktum at vi ikke vil vite hva som vil skje som et resultat av denne nye tingen vi prøver eller foretar. Som et resultat blir vi engstelige når tankene våre tar kontroll over kroppene våre. Hver gang vi tar fatt på en ny innsats, for eksempel å skaffe oss en ny ferdighet, blir våre sinn og kropper satt på prøve. Nevrotransmittere og muskler som har sittet i dvale eller ubrukte, blir rystet og satt i arbeid. Å sette mål i handling hjelper oss å føle oss bedre fordi det hjelper kroppene og sinnene våre trives med stimuleringen.

Hva er det med å gjøre noe for første gang som gjør det så vanskelig?

Det er veldig tøft å oppnå noe for første gang på grunn av frykt og mangel på tidligere kompetanse i det aktuelle emnet. Våre iboende impulser er de med selvbevaring og vekst. Vi er sosiale skapninger med to medfødte tilbøyeligheter: de med selvbevaring og utvidelse. Å prøve nye ting hjelper oss ikke bare å overvinne bekymringene våre, men det gjør oss også i stand til å utvide horisontene våre og få ny kunnskap - både om det nye elementet og om oss selv. Så er det den gale streken for å komme dit. Det er ingenting som spenningen ved en ny opplevelse - eller noe som er så uforglemmelig som det.

Hva skjer når du forgrener deg og prøver noe nytt?

Frykten for det ukjente forhindrer oss fra å komme fremover altfor ofte. Å prøve nye ting hjelper oss ikke bare å overvinne bekymringene våre, men det gjør oss også i stand til å utvide horisontene våre og få ny kunnskap - både om det nye elementet og om oss selv. Så er det den gale streken for å komme dit. Det er ingenting som spenningen ved en ny opplevelse - eller noe som er så uforglemmelig som det. Tiden blir mer husket. Frykt tar baksetet, og følelsen av eventyr utvikler seg som et resultat av denne opplevelsen. Du vil få en dypere forståelse av deg selv. Evnen til å tenke kreativt og med høye nivåer av mental kapasitet vil bli forbedret.

Har du noen gang brukt et Bidet -toalettsete som er både funksjonelt og attraktivt?

Det er morgenen, solen skinner gjennom vindusskjermene, og du må gå på do. Du finner et elektrisk bidet -toalettsete som venter på deg på badet. Det er ikke nødvendig å slå på lysene; Omgivelseslyset vil føre deg på riktig måte uten din hjelp. Når du setter deg ned, endrer beleggssensoren automatisk temperaturen på setet til den nøyaktige temperaturen du liker. Alle temperaturinnstillingene dine er i riktig arbeidsrekkefølge. En ubeskrivelig følelse av komfort og varme omgir deg. Som et resultat av din ro, kan du gjøre oppgaven raskere. Du har fullført oppgaven din. Du kan nå starte rengjøringsprosedyren med et enkelt klikk på knappen. Et ionfiltreringssystem brukes til å filtrere vannet når det beveger seg gjennom systemet. Miniscule sedimentpartikler elimineres, og bare rent vann sendes til din elektroniske bidet. Det er ikke lenger et krav å velge vanntemperatur eller trykk; Før kan det hende du har brukt fjernkontrollen til å justere vanntemperaturen til en innstilling som var behagelig for deg. Dyseplassen kan også tilpasses for å oppfylle dine krav. Alt, inkludert vann- og tørketemperaturer, vanntrykk og dyseplassering, kan tilpasses dine preferanser. Du er klar over at du har full kontroll over innstillingen, og at du ved hjelp av lysindikasjonen på fjernkontrollen er klar over hva du velger til enhver tid. BrookPad Splash, on the other hand, no longer requires adjustment. Let us make a note of everything. The water tank has been filled with water, and the heating has been completed quickly and at the desired temperature. As a result, water steam is now augmented with fresh air, resulting in water that is full of tiny bubbles. The stainless seal nozzle can be seen escaping through the bidet seat cover. The washing process starts with a gentle back and forth movement of the nozzle. This is similar to a gentle massage in its delicateness. A water pulsation mode is also available, in which the strength of the aerated water stream may be adjusted with the aid of a computerized controller located in your seat. Water pulsation in one dimension, oscillating nozzle movement in another, and aerated water with tiny bubbles in the third dimension are all examples of three-dimensional motion. Amazing multi-dimensional water cleaning experience, really remarkable. Flowing water cleans your skin perfectly, getting into even the smallest crevices and crevices. The laundry has been completed, and it has been a great experience. It has now been programmed such that the stainless seal nozzle cleans itself on its own. It is rinsing itself with water so that it may be ready for the next usage. Although it is hidden at the rear of the bidet seat, where it is covered by an extra cover, dust may get into the nozzle and cause it to malfunction. The drying system was then turned on as a result of this. By using a warm air stream, you may remove any residual water particles from your skin. There is no need to use toilet paper in this situation. It is time to put on some deodorant. The filter draws in air from the toilet us inside and filters it before returning it to the toilet. After a gentle closing sound, the lid lowers gently, indicating that the job is complete! There are no words to adequately explain the sensation of using a smart bidet toilet. It is something you have to experience for yourself!

Experience the shower bidet.

 • Although effective experience portrayal needs a competent writer.
 • We all know the concept of ice cream, and we all love it.
 • You will find an electronic toilet seat in the bathroom.
 • The nozzle position may be adjusted to your requirements.
 • Everything may be adjusted to your requirements, including water and drying temperatures, water pressure, and nozzle positioning.
 • It starts with a moderate back-and-forth nozzle movement.
 • Similar to a delicate massage.
 • A water pulsation mode is also available where a computerized controller placed in your seat may adjust the aerated water stream strength.
 • Examples of three-dimensional motion include one-dimensional water pulsation, oscillating nozzle movement in another, and aerated water with tiny third-dimensional bubbles.
 • Amazing multi-dimensional cleaning experience.
 • Flowing water beautifully cleans your skin, reaching the smallest crevices.
 • Washing was done and a great experience.
 • Configured to clean the stainless seal nozzle alone.
 • It rinses with water to be ready for use.
 • Although it is hidden below the bidet seat, where it is protected by an extra cover, dust may enter the nozzle and cause it to fail.
 • The drying system was turned on.
 • Using hot air may remove any leftover water particles from your skin.
 • Needless toilet paper in this situation.
 • It is time for deodorant.

Skrevet av
BrookPad Team

 

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.