What to do if you have a plumbing issue

Hva du skal gjøre hvis du har et rørleggerproblem

Finn ut mer om hvordan du takler rørleggerproblemer i denne artikkelen.

 

Rørleggerhjelp

 

Hvordan fikse et rørleggerproblem?

I tilfelle en nødsituasjon er det viktig å vite hvordan du bruker grunnleggende utstyr. Slå av strømmen og vannet umiddelbart etter at det ødelagte røret er reparert. Sørg alltid for alt elektrisk utstyr, brytere, takroser og uttak er tørre før du starter enheten på nytt. Vanntett tetning kan opprettes raskt ved hjelp av selvsamling av reparasjonstape. En burst -rørkobling kan brukes til å fikse et sprengrør som er litt mer enn 40 til 50 mm langt.

Plast-push-fit-skjøter som brukes på kobberrør forstyrrer en jordbindingsmekanisme i et rørleggeranlegg. I et slikt scenario må du installere et nytt rør. Push-Fit Rørreparasjonssett er enkle å bruke og kan brukes til å reparere enten kobber- eller plastrør. Du trenger følgende gjenstander: Stopp vannforsyningen og tøm røret helt. Utfør et kutt langs hver side av den skadede delen, og fjern deretter den delen fra systemet.

Å behandle et lekkende rørkryss krever litt ferdigheter, men det er langt enklere å bruke kitt. La kittet tørke, så sand det, og mal den deretter. Først slå på den ødelagte kranen, og deretter den fungerende. Etter at herdingprosedyren er ferdig, må du sjekke om lekkasjer. Forberedelser bør gjøres hvis du skal være borte i lang tid.

Du bør henge alle rørene på loftet, i kjelleren, i garasjen eller andre steder der de blir utsatt for ekstremt kalde temperaturer. Venter bare forsinker utbruddet av frysing, noe som kan føre til at isen utvikler seg i rør og hindrer vannet fra å strømme. Det kan være et ødelagt rør, en løs forbindelse, eller sisternen lekker. Forsikre deg om at hovedstoppventilen ikke er åpen. Hvis ventilen har blitt stående åpen i lang tid, vil blokkeringen av den stigende hovedrollen føre til ingen strømning.

Gjør at den kalde vanntanken på loftet fremdeles fungerer. Det er en luftlås eller en tresko i den kalde sisternen eller varmtvannssylinderforsyningslinjen. Det er viktig å være forberedt på den verste situasjonen mens du prøver å fjerne en vask. Kjemikalier kan sprute opp på huden din og forårsake kjemiske forbrenninger på overflaten av huden din. Bruk en stempel bare etter å ha skylt vasken med kjemikalier fullstendig.

Ikke bruk hvis andre kjemikalier, for eksempel blekemiddel, er til stede. En rask avløpsavlogger tømmer avløp opp til 20 meter unna. Det kan effektivt og effektivt fjerne tresko produsert av hår, såpeansamling, papir, fett og matpartikler. To remove a blockage, you should pour a pail of warm water into the pan from a height.

Learn how to identify, avoid, and resolve the most common plumbing issues.

The presence of water in your house may cause significant damage, therefore it is critical to respond immediately if a problem with the plumbing system arises. Keep a few basic repair equipment and supplies in your tool kit, and know what to do in an emergency, and you will be able to keep the majority of problems from spiraling out of control.

How to create a long-lasting repair to a broken water pipe

A burst pipe coupling may be used to repair a burst pipe if the damaged portion is no more than 40 to 50 mm in length (but always read the manufacturer's recommendations before using this method). Additionally, a push-fit pipe repair kit, which fixes a broken pipe without the need to remove the current pipe set-up, or a flexible hose connection may be used to complete the task. If this is not the case, you will have to install a new piece of pipe.

Først og første er sikkerhet avgjørende.

The use of plastic push-fit joints on copper pipes breaks the continuity of an earth bonding system in a plumbing system. Using two bonding clamps, link the two copper pipes together using a length of 4 mm2 single-core earth wire. This will reestablish the electrical connection.

Pipe repair kit with push-fit fittings

Push-fit pipe repair kits are simple to use and may be installed on either copper or plastic pipes without the need of any special equipment. Once the damaged section has been removed, simply push the fitting fully onto the pipe (plastic pipes require an insert, which is included with the kit, to be pushed into the pipe first, in order to help keep the pipe's shape), and then twist the plastic nut clockwise to secure the fitting in place (this will help keep the pipe's shape). In addition to the kit, there are detailed instructions.

You will need the following supplies:

 • Pipe cutters, sometimes known as pipe slices, are used to cut pipes.
 • Miniature hacksaws, often known as junior hacksaws
 • Narrow half-round file
 • Steel wool or a deburring brush may be used.
 • Pipe wrench or waterpump pliers
 • Spanner with a range of adjustment
 • Compression (straight) couplers, olives and capnuts, 15mm or 22mm Push fit pipe repair kit, suitable for 15mm or 22mm pipes
 • PTFE tape

You will need the following supplies steps:

 • Step 1: Shut off your water supply and empty the pipe completely.
 • Second, cut along each side of the damaged portion using a small pipe cutter, and then remove that piece of pipe from the system. It is possible that you may need to remove the pipe from any adjacent clamps in order to spin the cutter around it. If that is not an option, a hacksaw may be used.
 • Removing the burrs from within the cut ends using a small half-round file and steel wool or a deburring brush can remove any paint, tarnish, or limescale that has accumulated on the copper pipe in Step 3.
 • Remove the cap nuts and olives (metal rings) from the pipe coupling and insert them into the ends of each cut pipe section in Step 4. Wrap PTFE tape over the threads of each compression joint about five times in a clockwise direction. Water will be repelled by PTFE tape, which will aid in the creation of a watertight seal. When applying PTFE tape to a thread, wrap the tape around the thread on the pipe in the opposite direction as the thread on the pipe to ensure that it does not unravel when the nut is tightened.
 • The last step is to insert the pipe ends that were cut into the ruptured pipe connection. Using a pipe wrench or water pump pliers, hold the coupling in place while tightening the nuts with an adjustable spanner.

Instructions on how to fix a leaky pipe joint

Repairing a leaky soldered pipe junction takes some expertise, but it is far simpler to use repair putty, which will permanently stop the leak and save you time. Then, after the putty has dried, you may sand it down, smooth it out, and paint it.

You will need the following tools:

 • Stålbørste
 • Gummihansker
 • Cloth
 • Plumber’s repair putty

Steps for repairing a leaking pipe junction are as follows:

 • Start by shutting off water supply to the damaged portion of pipe and allowing the water to drain out.
 • After drying the pipe thoroughly with a towel, use a wire brush to key the area that needs to be repaired. Steg 2
 • Step 3: While using rubber gloves to protect your skin, twist or cut a sufficient amount of 2-part epoxy resin to complete the repair.
 • Utilize your fingers to work the substance until it achieves a uniform coloration. In order to complete this step, you must work fast since you only have approximately 5 minutes before the mixture starts to solidify.
 • Using your fingers, gently press the repair putty around the joint, ensuring that it is forced into the space between the pipe and fitting. Work fast, since the putty dries quickly. Smooth it out as much as you can, but do not go overboard.
 • Step 5: Reconnect the water supply and check for leaks after waiting 24 hours for the hardening process to be completed.

Instructions on how to repair and airlock

Following a drain and refill of your plumbing system, it is possible that air has gotten trapped inside the pipes. This will cause your faucets to sputter and, in some cases, totally shut off the flow. A garden hose connected to the kitchen cold tap, which is under mains pressure (or to any other cold tap if you have a direct system), and the other end to the problematic faucet can help to clear any obstruction. Turn on the broken faucet first, followed by the functioning faucet, and keep it running for a few minutes. If the mains pressure does not push the air out of the system, you may have to repeat the procedure a number of more times until the air is removed. Turn off the faucets and let them alone for a few minutes before attempting to use them again. When the taps are functioning properly again, remove the hose from the highest tap first, followed by the lowest tap and so on. Do not forget to completely drain the water from the hose before transporting it outside the home.

Turn off the electricity and water.

After experiencing a burst pipe, a leak, or flooding of any sort, the first thing you should do is switch off the power at the fuse box as soon as possible. As soon as the leak has been fixed and the water has been cleaned up, check any surrounding sockets, switches, ceiling roses, and other electrical equipment to ensure that they are all dry. If water has gotten into them, do not switch the power back on until they have been completely dried out before doing so. If you find yourself in this position, it is critical that you be familiar with your plumbing system, including the placement of valves, especially the main stop valve, which enables you to cut off the water supply in an emergency or to do necessary maintenance. Valve accessibility should be checked every few months to verify that they can be opened and closed with ease. Applying a little amount of penetrating oil or lubricant to the valve shaft can aid in its release. Never leave a valve fully open since this increases the likelihood that it may seize up, preventing you from shutting it when you absolutely need to. Instead, turn the valve a quarter to a half turn to the closed position.

 • Keep the power off until the water has been completely gone.
 • In the event of an emergency, or to make repairs, you should know where the main stop valve is located.
 • To guarantee a valve's ease of use, check it regularly.

How to repair a busted water pipe

Using a pipe repair clamp is the fastest and most effective method of stopping water leakage from a burst pipe since it does not require that the line be emptied beforehand. Others are simply clamped over the burst region, while others are screwed onto the burst area. Repair clamps, on the other hand, should only be considered as a temporary solution. Another alternative is to use self-fusing repair tape to create a watertight seal in a short amount of time. Here's everything you will need and how to put it all together. You will need the following supplies:

 • Self-fusing repair tape
 • Saks

How to repair a busted water pipe steps:

 • Step 1: Clean the pipe on each side of the damaged area with a clean cloth to remove any oil or dirt.
 • Step 2: Cut approximately 20 cm of tape with a pair of scissors once it has been unraveled. Remove the backing from the tape and discard it. It is critical that you work quickly once the backing tape has been removed, or otherwise the tape will not adhere to itself properly.
 • Step 3: Extend the cut tape to about twice its original length. Wrap the tape firmly around the pipe, starting approximately 30 mm to 40 mm away from where the hole is. Maintain a tight stretch in the tape as you wrap it around the object with a 50 percent overlap to ensure that the tape binds to itself.
 • Trinn 4: når du kommer til det skadede rørstykket, la et gap (hvor hullet er) og pakk båndet rundt røret til den andre siden av hullet for å sikre det. Fortsett å pakke fast for en annen 30 mm til 40 mm på motsatt side av skaden før du snu og gå den andre veien med et andre lag med tape. Dekk hullet med hånden denne gangen. Husk å alltid opprettholde en tett 50 prosent overlapping på båndet mens du arbeider med den.
 • Trinn 5 Fortsett å bevege seg frem og tilbake til det skadede området er fullstendig reparert. Trykk hardt ned på båndet når du kommer til slutten av det, slik at det binder seg med resten av lengden.

Slik frigjør du et tett rør

Alle rørene i din loft, under første etasje, i garasjen, eller andre steder hvor de er utsatt for svært kalde temperaturer bør være lagged for å hindre dem fra sprengning og frysing. Lagging, derimot, vil bare utsette starten på frysing. Hvis temperaturen forblir under frysepunktet i lengre tid, kan is dannes og hindre vannstrømmen til kranene og andre uttak. I verste fall, isen kan faktisk bryte din rør eller skyv en ledd fra hverandre. Som et resultat, hvis du planlegger å være borte i lengre tid om vinteren, er det en god ide å ta noen tiltak. Skru ned temperaturen på oppvarmingstermostaten til laveste nivå, eller slå på frostinnstillingen hvis du har en; dette vil automatisk slå på oppvarming hvis temperaturen dypper nær frysepunktet. Alternativt kan du slå av hovedavstengningsventilen og tømme systemet for vann helt. En hårføner kan brukes til å oppvarm forsiktig et frosset rør, starter ved springen eller ventilen og jobber deg nedover lengden til vannet begynner å strømme igjen. Alternativt kan du suge håndklær i varmt vann, vri dem tørre, og pakk dem over røret som et midlertidig middel. Men uansett hva du gjør, unngå å bruke en blåselampe i hjemmet ditt siden en åpen flamme i et hus kan utgjøre en alvorlig brannrisiko. Dess, bruke for mye varme til en frossen rør med en blåselampe kan føre til at vannet i røret for å koke og potensielt eksplodere.

 • Det er viktig å lagre alle rørene i loftet, kjelleren eller garasjen som er utsatt for svært kalde temperaturer.
 • Lagging bare setter av starten av frysing.
 • For å stille termostaten til "frost", som vil slå på oppvarming hvis temperaturen går under frysepunktet.

Hvordan håndtere vannlekkasjer fra sisterner og tanker som brukes til lagring.

Cisterner og tanker for lagring av vann finnes ofte på loftet eller på den andre eller tredje historien om en bolig. Konsekvensen av dette er at hvis en lekkasje utvikler seg, er det første du vil legge merke til vann som strømmer gjennom et tak. Du må bevege seg raskt, eller taket kan komme styrter ned rundt deg. Fjern strøm og vann fra hovedbryteren og hovedstoppventilen, og lukk deretter hoveddøren. Plasser beholdere for å samle det lekkende vannet, og slå deretter på alle kraner og skylle alle toaletter i hjemmet for å fullføre oppgaven. Mens hovedstoppventilen er lukket, tømmes rørene og kaldvannsoppbevaringssisternen, og de vil ikke fylles på igjen mens hovedstoppventilen er lukket. Det er nødvendig å bestemme hva som forårsaker lekkasjen, som kan være et ødelagt rør eller en løs forbindelse, eller det kan være selve cisternen som lekker eller overfyller på grunn av problemer med kulventilen eller overløpet. Hvis lekkasjen kommer fra varmt vann sylinder, slå av kjelen og tømme sylinderen ved å koble en slange til draincock på bunnen av sylinderen og kjører den til en utvendig rennesteinen for å drenere vannet. Gjør eventuelle reparasjoner eller erstatninger som kreves.

 • Andre og tredje etasje loftet og sisterner er ofte sett i hus.
 • Stoppventilen er lukket, slik at rør og kaldvannsoppbevaringscisternen tømmes.
 • Det kan være et ødelagt rør, en løs forbindelse, eller cisternen selv lekker eller overfyller.

Hvordan bestemme hvorfor det ikke er vann som strømmer fra en kran.

Når du slår på en kran og ingenting skjer, kan det være veldig irriterende å vente. Her er hva du kan gjøre for å reaktivere vannforsyningen. Trinn 1: Slå på kaldvannskranen på kjøkkenet ditt-eller et annet kaldvannskran på et direkte system-og la det løpe i noen minutter. Hvis det ikke er strømning, må du kontrollere at primærstoppventilen ikke er lukket. Hvis problemet vedvarer, bør du kontakte vannleverandøren. Trinn 2: hvis kaldvannsforsyningen fra strømnettet er i drift, må du kontrollere kulden vanntank på loftet. At det er tomt, sjekk for å se om kuleventilen ikke sitter fast lukket. Demonter og rengjør ventilen, eller bytt den om nødvendig. En blokkert stigende hoved, som kan være forårsaket av is om vinteren, vil resultere i ingen strømning når ventilen holdes åpen i lengre tid. Skritt 3 Hvis kaldt vann lagring sisternen er helt fylt, men det er ikke vann som kommer ut av bad kraner, det er mest sannsynlig en luftsluse eller en blokkering i tilførselsledningen ledende fra den kalde sisternen eller varmtvannssylinderen.

 • Pass på at den primære avstengningsventilen ikke er blokkert.
 • Vennligst gi oss beskjed hvis problemet vedvarer.
 • Sjekk kaldt vann lagertank på loftet for å se om det fungerer.

Hva å gjøre hvis vasken din er tilstoppet
Hvis vasken din drenerer sakte eller har stoppet helt, er det mest sannsynlig en tette et sted i avfallslinjen som må ryddes. Når plugghullet drenerer sakte, skyldes det oftest en opphopning av olje eller fibre som har blitt fanget under rutenettet på plugghullet. Hvis vannet ikke strømmer i det hele tatt, indikerer dette at det er full blokkering og hindring i avløpsrøret. Følgende avsnitt vil lede deg gjennom de ulike tilnærmingene du kan ta for å forsøke å løse problemet.

Først og fremst må sikkerheten prioriteres.

 • Kjemikalier kan sprute opp på huden din og skape kjemiske forbrenninger på overflaten av huden din. Bruk av et stempel bør bare gjøres etter at du har skyllet vasken av kjemikaliene grundig.
 • Du trenger følgende forsyninger:
 • Stempel for vasken
 • Auger for fjerning av tresko
 • Avløpsrenser laget med kjemikalier
 • Unblocker for avløp
 • Gummihansker, en klut, vaselin, en bøtte og blekemiddel
 • Sikkerhetsbriller er påkrevd.

Før du begynner å fjerne blokkeringen, sørg for at du har en backup plan.

Unclogging en vask kan være en rotete oppgave, derfor er det viktig å være forberedt på worst case scenario mens du gjør det. Sett på et forkle eller en gammel skjorte, gummihansker og et par vernebriller for å beskytte klærne dine.

 • For å begynne, fjern synlig smuss fra vasken og trekk deretter ut popup-stopperen som er installert i den hvis vasken er helt blokkert. Fyll den halvveis med vann og sett koppen på et vaskestempel over plugghullet for å sikre det. Fyll overløpet med et vått håndkle for å holde trykket fra å fordampe bort. Du bør også dekke de andre vask hullene med et håndkle hvis du har en 2-bolle vask for å generere tilstrekkelig trykk for stempelet å fungere skikkelig. Deretter, for 15 til 20 sekunder, trykk stempelet aggressivt opp og ned i beholderen. Fjern stempelet og se om vannet renner ut eller ikke. Det er mulig at du må gjenta denne prosessen tre eller fire ganger.
 • Skritt 2 Hvis det ikke fungerer, kan du prøve å bruke en kjemisk avløp renseløsning. For å begynne, påfør et lite lag med petroleumjell rundt kanten av plugghullet for å forhindre at den blir skadet. Fordi det vil være ekstremt farlig, anbefales det at du bruker vernehansker og vernebriller når du arbeider med det. Det anbefales ikke å bruke i områder der andre kjemikalier, som blekemiddel, kan være til stede, da dette kan føre til utslipp av potensielt farlige røyk.
 • Trinn 3: hvis hindringen ikke er fjernet, må du fjerne avfallsfellen fra systemet. En bøtte bør plasseres under fellen for å samle eventuelle utslipp. Fjern fellen og hell innholdet i bøtte ved hjelp av skrutrekker. Reparer fellen, vær forsiktig med å bytte ut skiver eller O-ringer som kan ha blitt skadet. Pass på at du ikke overtrekker det, siden dette vil gjøre det vanskeligere å angre i fremtiden. Hvis dette ikke fjerner hindringen, bør en dreneringsskrue brukes til å sonde inn i avløpsrøret.

Avløp unblocker som fungerer umiddelbart

For å rense avløp opptil 20 meter unna, bruker en instant drain unblocker en gass som utvides når den kommer i kontakt med vann, og skaper kraftig turbulens som vil fjerne avløp opp til den avstanden ved agitasjon i stedet for trykk. Det vil eliminere blokkeringer forårsaket av hår, såpeoppbygging, papir, olje og matpartikler i en brøkdel av tiden det tar å vaske hendene. Den skal brukes på tette eller langsomme vasker. Husk alltid å lese og følge instruksjonene på pakken før bruke noen produkter..

Hva å gjøre hvis toalettet ditt er tilstoppet

En hindring i spylemekanismen fører til at spylevannet klatrer nesten til felgen og deretter drenerer veldig sakte. Det er mest sannsynlig at pan utløp er tett, men hvis det ikke er tilfelle, kan det være et problem med hoveddreneringssystemet. Du trenger følgende forsyninger • * Drain auger * Bøtte * Blekemiddel * Gummihansker

 • Det første trinnet er å prøve å dumpe en bøtte med varmt vann i pannen fra en høyde; denne metoden er ofte vellykket i å fjerne en liten hindring.
 • Trinn 2: Plasser et stort toalettstempel over panneutgangen og skyv håndtaket opp og ned flere ganger for å fjerne hindringen.
 • Trinn 3: hvis det ikke virker, prøv å bruke en skrue laget spesielt for et toalett. Mens du dreier håndtaket, strekker sonden seg rundt U-bøyningen og spinner, slik at hindringen kan løsnes.
 • Vernehansker skal brukes, og produsentens instruksjoner skal leses og følges. Ikke glem å rengjøre skruen riktig etter hver bruk med en blekemiddel.

Hovedpunkter om hvordan å håndtere en avløp problem:

 • Tørk røret fra begge sider for å fjerne fett eller smuss. Gå Nå Videre Til Trinn 2. Separat båndet i ca 20 cm stykker.
 • Fjern støtten fra båndet.
 • Når backing tape er fjernet, arbeide raskt for å sikre god vedheft. Øk båndlengden med en annen meter.
 • Fest båndet 30 til 40 mm fra hullet.
 • La halvparten av båndet overlappe for å la båndet holde seg til seg selv. Lukk gapet, pakk båndet rundt røret og fest det til den andre siden av hullet.
 • Push-fit rør reparasjonssett Push-fit rør reparasjonssett benyttes på enten kobber eller plastrør uten behov for ekstra utstyr.
 • Trykk beslaget godt på røret, og vri deretter plastmutteren med urviseren for å feste den på plass.
 • følgende materialer rørskiver kalles rørskiver unge hacksager halvrunde fil Stålull eller en avgrading børste kan benyttes. Justerbar skiftenøkkel Strippere, oliven og capnuts, 15mm eller 22mm 22mm push fit rør reparasjonssett PTFE tape her er hva DU trenger: Slå av vannforsyningen, deretter rense røret. Klipp den skadede delen og fjern rørstykket i systemet.
 • Reparere en lekk rør krysset loddet rør tilkobling tar litt kompetanse, men utnytte reparasjon kitt til riktig forsegle lekkasjen kan spare deg for tid.
 • Her er hva du trenger: Gummibelagt stålbørster en rørlegger reparasjon kitt Rør reparasjon stadier er: Lukk den skadede stykke rør og la den renne. Etter at røret er herdet, bruk en stålbørste for å fikse eventuelle skadede områder.
 • Fjerne et tett rør det er viktig å henge alle rørene i loft, kjeller, eller garasje som er utsatt for svært kalde temperaturer.
 • Bremse vil bare sette av starten av frysing.
 • Hvis vannlagringscisternen er full og det ikke kommer vann ut av kranene dine, har du sannsynligvis en blokkert kaldvannsforsyningslinje.
 • Vask unclogging instruksjoner avløpsrøret er muligens tilstoppet og har behov for rengjøring.
 • Fibre eller fett under rutenettet i plugghullet kan føre til en langsom drenering av plugghullet.
 • Når avløpsrøret er helt blokkert, strømmer ikke vann bort.
 • fortsett å oppnå dette, kan du bruke en kjemisk avløp renere.
 • Implementere en bøtte for å samle søl.
 • Bruk hansker og følg produsentens instruksjoner.
 • Rengjør alltid skruen etter hver bruk.

Skrevet av
BrookPad Team

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.