What is the best way to replace a radiator?

What is the best way to replace a radiator?

You can find out more about how to replace a radiator here.

Radiator installation

What is the most efficient method of replacing a radiator?

Radiators that are not working properly should be removed and replaced with new ones. This can save you money on energy while also ensuring that your home is heated as efficiently as it possibly can be! It is feasible for an untrained individual such as yourself to remove a radiator, but any installations and piping must be carried out by professionals with appropriate qualifications. In order to properly install a new radiator, you may need to examine the condition of your existing wall. Switch off the heating and shut the valves at either end of the radiator if the pipe centers at both ends of the radiator are similar.

Make use of an adjustable spanner to loosen one of the swivel nuts that connect the valve to the radiator, while simultaneously shutting off both valves at the same time with the other. You should make use of any tray that is located below the valve to catch any water that may have drained out. Be careful to check that the bleed valve is closed and that all water pipes and valves are correctly connected before you turn on your water supply valve. To ensure that there is nothing concealed behind the wall before drilling through it, use a multi-purpose digital detector to check the area behind it before drilling. If you need to bleed more than one radiator, always start with the radiator on the ground floor that is the farthest away from the boiler when bleeding several radiators.

If you live in a bungalow, you may want to start by bleeding the radiator that is located at the far end of your home from where your boiler is located. Work your way through the radiators, getting closer and closer to the boiler as you go. Then go to the second floor and repeat the process there as well. Make ensure that your central heating system (including your boiler) is turned off and that your radiators are totally cold before proceeding.

Easy measures to follow for a successful radiator installation

Remove and replace any radiators that are not functioning correctly. This will not only save you money on electricity, but it will also guarantee that your house is heated as effectively as possible. Although replacing a new radiator is not a difficult job, it is important to follow our recommendations to prevent creating any extra mess or having any negative effect on the system.

Do you need the services of a plumber to replace a radiator?

While it is possible for an unskilled person such as yourself to remove a radiator, you should be aware that any installations and piping must be carried out by qualified experts. Just keep in mind that any installation or piping should be left to the experts.

Is it worthwhile to replace radiators?

However, unless you're going into a new construction, you should at the very least think about changing your radiators.... Despite the fact that they typically have a longer lifetime, radiators are not indestructible, and all of the advantages of your new boiler may be negated if it is utilized to provide water to out-of-date radiators.

Is it possible to replace a radiator without having to empty the system?

While it is possible to replace the radiator valve without completely emptying the system if you are just replacing a single radiator, doing so has its advantages. For example, the water in your central heating system is laced with heating additives and inhibitors that help to keep the system running smoothly and efficiently.

Før du begynner, bør du vurdere følgende:

Before you begin, there are a few of things you should consider. First and foremost, inspect the condition of your wall. Is there any crumbling plaster or fractures in the walls? If this is the case, you may need to perform some repairs before you can install your new radiator.

Hvordan ta fra hverandre og installere radiatoren din på nytt

Faglig om veggene dine er solid mur (murstein eller blokker som er sammen med mørtel) eller gipsplater (et hult område under enten en tørr vegg eller tappevegg) ved å inspisere innsiden av hjemmet ditt. Hvis veggen er laget av solid murverk, vil du kunne velge fra et større utvalg av nye radiatorer. Fordi veggene er sterkere, kan du velge hvilken størrelse og stil du ønsker. Store radiatorer kan monteres på hvilken som helst del av veggen ved hjelp av passende beslag. For Gipsboardvegger må du finne Noggins, som kan være vanskelig å finne med det første. De vertikale eller horisontale trebitene som gipsplaten er koblet til er referert til som pigger. En studdetektor vil hjelpe deg med å finne dem. Fordi piggene er den mest strukturelt gode delen av veggen, må radiatoren din støttes av dem. Du kan være begrenset i den typen og størrelsen på radiatoren du kan bruke i området avhengig av hvor de befinner seg. Hvis du er i stand til å feste en støttebrakett til en pigg, trenger du ikke en veggplugg; I stedet vil du bare bruke den aktuelle typen skrue for å feste braketten.

 1. Den raskeste og mest enkle metoden for å erstatte en radiator er å velge en med lignende rørsentre. Hvis dette ikke er tilfelle, må du justere de nye ventilene dine, som gjøres best av en profesjonell rørlegger.
 2. For å isolere den nye radiatoren din hvis rørsentrene i begge ender er identiske, slå av oppvarmingen og lukke ventilene i hver ende av radiatorens rørsentre. Radiatorventiler er tilgjengelige i en rekke konfigurasjoner. Manuelle ventiler skal vendes med klokken til de ikke kan vendes ytterligere; Termostatalventiler skal settes til null eller av; og låseskjærventiler bør trekkes ut av veien, og kvadratakselen vendte med klokken med en justerbar skiftensky hvis de er til stede. Hold oversikt over hvor mange svinger du gjør, og skriv dem ned, slik at du kan tilbakestille den nye radiatoren til samme strømningshastighet når du har reparert radiatoren og trenger å åpne denne ventilen på nytt etter å ha fikset radiatoren.
 3. Forsikre deg om at du har et brett under ventilen for å samle vann som går tom. Vi har oppdaget at en malingsrullebrett fungerer pent. Benytt deg av en justerbar nøkkel for å løsne en av svingbare nøtter som kobler ventilen til radiatoren mens du slår av begge ventilene samtidig. Det kan være nødvendig å bruke en annen skiftenøkkel eller rørnøkkel for å holde ventilens kropp på plass for å forhindre at den roterer og spenner røret.
 4. Ved å bruke radiatorblødningstasten eller en skrutrekker, åpner du blødningsventilen som ligger øverst på radiatoren og fjern hette mutteren på bunnen av radiatoren. Når brettet nesten er fylt, stram den svingbare mutteren og dump innholdet i brettet i en beholder. Forbered en tilførsel av rene håndklær i tilfelle søl. Gjenta prosessen til alt vannet er blitt tappet, og koble deretter fra den andre ventilen. Fjern radiatoren fra monteringsbrakettene og vipp den for å la eventuelt rester av vann renne. Det er mulig at du må verve hjelp fra en annen person til denne delen. Fyll stikkontakten i den ene enden av radiatoren med en gammel klut eller vev for å forhindre at radiatoren lekker, og sett den til siden for nå.
 5. Med mindre de nåværende parentesene er utskiftbare, vil du mest sannsynlig måtte skru av dem før du installerer de nye radiatorbeslagene. Det er mulig at du må fylle ut hull som er igjen av de tidligere reparasjonshullene.
 6. Bruk en digital detektor med flere formål for å undersøke bak veggen før du borer i den for å sikre at det ikke er noe skjult bak den. Enkelt å betjene, de vil informere deg om noen rør, kabler eller pigger er til stede i området der du vil utføre byggejobben din. Hvis det er noen farer i regionen, kan du bare kjøre enheten over overflaten av området for å finne ut av det.
 7. Installer parentesene på veggen og fest deretter radiatoren til parentesene ved hjelp av skruer.
 8. For å gjøre det enklere å skru tilkoblingsskruene i en radiator når den er installert på veggen, må parentesene installeres med de utadvendte parentesene vegs mot veggen.
 9. Før du slår på vannforsyningen, må du sørge for at blødningsventilen er lukket og at alle vannrør og ventiler er riktig tilkoblet.

Hva er den riktige måten å blø radiatoren din på?

Det vil være litt luft fanget i radiatoren, og du må blø den for å bli kvitt den.

 1. Fjern støvarken fra gulvet og bruk en radiatornøkkel eller en flathode skrutrekker for å åpne ventilen mellom halvannen kvart sving i retning mot klokken. Ikke skru det ut mer enn en full sving av gangen for å unngå å skade trådene.
 2. Når du åpner blødningsbolten, hører du fanget luft som suser ut av motoren. Forbered deg på at den første vannet som dukker opp ved å plassere en kopp eller liten beholder under blødningsventilen og en klut i nærheten. Så snart det første vannet av vann dukker opp, lukker du blødningsbolten ved å vri nøkkelen eller skrutrekkeren mot klokken. Sjekk for å se at du ikke strammer bolten.

Er det bedre å blø en radiator fra toppen eller fra bunnen?

Du bør alltid starte med radiatoren på bakkenivå som er lengst borte fra kjelen hvis du oppdager at du trenger å blø mer enn en radiator. Det meste av tiden vil du kunne finne blødningsventilen på toppen eller siden av radiatoren.

Er det en viss sekvens å blø radiatorer?

Arbeid deg gjennom radiatorene, gå nærmere kjelen mens du går. Gå deretter opp og gjenta prosedyren der også. Hvis du bor i en bungalow, kan du starte med å blø radiatoren ytterst på huset ditt fra kjelen, som vil være den første radiatoren du trenger å gjøre.

Er det nødvendig å kutte av vannforsyningen til en radiator for å blø den?

Før du prøver å blø radiatorene dine, må du være sikker på at sentralvarmesystemet ditt (kjelen) er slått av og at radiatorene dine er helt kalde. Radiatorene dine inneholder varmt vann når de er slått på, og blør dem på dette tidspunktet kan sette deg i fare for å brenne deg selv.

Hvordan erstatte en radiator på den beste måten?

 • Fjern og erstatt eventuelle feil radiatorer.
 • Dette vil spare deg for penger på energi og sikre at hjemmet ditt er oppvarmet ordentlig.
 • Du kan fjerne en radiator, men alle installasjoner og rør må gjøres av fagfolk.
 • Før du installerer en ny radiator, kan det hende du må undersøke veggen.
 • Lukk ventilene i hver ende av radiatoren hvis rørsentrene er like.
 • Fjern en av svingbare bolter som kobler ventilen ved å bruke en justerbar nøkkel til radiatoren.
 • Bruk brettet under ventilen for å fange vann som lekker.
 • Før du slår på vannet, må du lukke blødningsventilen og koble alle vannrør og ventiler.
 • Bruk en flerbruks digital detektor før du borer i veggen for å sjekke for skjulte objekter.
 • Hvis du trenger å blø mer enn en radiator, kan du begynne med den lengst fra kjelen.
 • Hvis du bor i en bungalow, kan du begynne med å blø radiatoren lengst fra kjelen.
 • Gå gjennom radiatorene, nærmere kjelen.
 • Gå deretter opp og gjør det igjen.
 • Forsikre deg om at varmeren er slått av og at radiatorene dine er helt kalde.

Skrevet av
BrookPad Team

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.