Smart Toilets can get better Health Data

Smarte toaletter kan få bedre helsedata

Hvordan teknologi kan hjelpe til forebygging av sykdom, inkludert bruk av maskinlæring og sanntidsanalyse på toalettet ditt.

Hvordan vil databehandling i smarte toaletter utvikle seg i fremtiden?

Hvordan vil databehandling i smarte toaletter utvikle seg i fremtiden?

Smart toalett - smarte data

Smarte toaletter vil snart spore sykdom, sovevaner og rusbruk over og over hjerterytme og trening. Karriereveien til å bli avføringsanalytiker er ikke godt brukt, men forskning på menneskelig avfall vil gi banebrytende helseutfall. Trenden er at folk ville være helseadministratorer på egen hånd. På 1980 -tallet skapte produsenten Toto det "intelligente toalettet" med utstyr som kan varme og rense deg på toalettet ved å trykke på en tast. Gründere liker BrookPad Krev at smarte toaletter vil revolusjonere personlig helse ved å gjøre presisjonsmedisin mer tilgjengelig og rimelig for forbrukerne.
“Bruken av nesten sanntidsdataanalyse og maskinlæringsalgoritmer integrert i BrookPad Smart toalett i nærmeste fremtid vil gi mer nøyaktige data om helse. Det kan bidra til å fremskynde å oppdage mange sykdommer slik at tidlig behandling kan settes i gang. ”, BrookPad Lab sier.
BrookPad Labs utvikler seg SplashLet 2.0, et smart toalettsete som kan monteres på få minutter, akkurat som den vanlige versjonen av SplashLet - Elektronisk toalett. SplashLet 2.0 bruker sensorteknologi for å studere og kontrollere kontinuumet av urin- og fordøyelsesforhold. Ved å ta målinger av optisk avfall og evaluere data for symptomer på sykdom og lidelse, sier selskapet det SplashLet 2.0 har potensial til å diagnostisere dehydrering, virusinfeksjon og urinveisinfeksjoner, en av de vanligste infeksjonene som eldre står overfor.
Det er mulig å oppnå en mye tydeligere forståelse av mikrobiomet og tidens skiftende natur med avføringsstudie. Maskinlæring er utvilsomt ordet du har brukt. Dette ordet kan høres forvirrende ut, men det er en generell metode for å konvertere data til innsiktsfull informasjon. Det er mulig å konstruere matematiske modeller for å lage spådommer ved hjelp av treningsdata og maskinlæringsalgoritmer. For eksempel består tarmmikrobiota av mellom 500 og 1000 organismer, noe som er mye. Det gastrointestinale mikrobiomet, som styres av sammensetningen av kostholdet og ernæringsstatusen, påvirker vedlikeholdet av riktig funksjon av kroppen. Data kan brukes til å forske og oppdage mønstre. Toalett kan være en bred kilde til data som kan brukes til å forbedre helseskjermen og varsle deg når noe går galt. Forskningslaboratoriet forsker på SplashLetNeste generasjon og planlegger å markedsføre den til generelle kunder allerede i 2022.

Hva har fremtiden for databehandling på smarte toaletter?

 • I tillegg til hjerterytme og aktivitet, vil smarte toaletter snart måle sykdommer, sovemønstre og medikamentbruk.
 • Ruten til å bli avføringsanalysator er ikke godt reist, men likevel menneskelig avfallsforskning vil gi banebrytende helsemessige resultater.
 • I nærmeste fremtid innlemmet utnyttelsen av nesten-virkelig tidsdataanalyse og maskinlæringsalgoritmer BrookPad Smart toalett vil levere mer nøyaktige helsedata.
 • BrookPad Labs jobber med SplashLet 2.0, et smart toalettsete som, som originalen SplashLet - Elektronisk toalett, kan installeres på få minutter.
 • SplashLet US Future Generation undersøkes for tiden av Research Lab, med mål å gi det til allmennheten allerede i 2022.
Hvordan kan data brukes til å forbedre maskinlæringsmodeller?

Hvordan kan data brukes til å forbedre maskinlæringsmodeller?

Hvordan kan data hjelpe i forbedring av maskinlæringsmodeller?

 • Disse sofistikerte teknologiene kan overvåke blodsukkernivået, skille mellom virale og bakterielle infeksjoner og oppdage symptomer på betennelse, metabolske problemer, nyresykdom og kreft.
 • Due to the expensive cost of second-generation smart toilets, only a few private individuals, including medical organizations such as hospitals and high-level living facilities, utilize them.
 • The health industry's future includes a smart toilet that examines biometrics.
 • There is no next-generation smart toilet on the market that can gather and analyze biometric data for the general public.
 • BrookPad Lab is able to bring smart toilets to the consumer market in a near-functioning state.

Is it possible for smart toilets to detect diseases?

According to recent Stanford research, a disease-detecting "precision health" toilet may detect several symptoms of sickness via automated urine and stool examination. Any data retrieved from any sample is immediately sent to a secure, cloud-based system for storage by the smart toilet.

Is it possible for smart toilets to enhance one's health?

Smart toilet data might be used to monitor the health of whole populations, in addition to monitoring the health of individual users. Researchers predict that toilets will eventually be able to analyze urine for indicators of viral disorders such as coronavirus.

What functions can a smart toilet carry out?

For a low-profile and contemporary appeal, new intelligent toilets embed electronic bidet washing features inside a ceramic toilet bowl. Depending on the toilet manufacturer, make, and model, intelligent toilet bidet features are controlled by voice command, smartphone app, or remote control navigation.

What will the toilets of the future look like?

These include self-contained toilets and the BrookPad SplashLet 2.0, a tiny self-powered waste treatment device. It is a smart toilet that uses machine learning and real-time data processing to identify irregularities and collect life-saving data in order to enhance your health.

What is machine learning and how does it work?

Machine learning is a kind of artificial intelligence (AI) that trains computers to think as people do: by learning from and improving on previous experiences. It operates by analyzing data and discovering patterns with little human involvement.

What are some of the fundamentals of machine learning?

Machine learning may be divided into four categories. Training data provides expected outcomes in supervised learning (also known as inductive learning). Unsupervised learning occurs when the training data does not include the expected outcomes. Semi-supervised learning incorporates a few desired outcomes in the training data.

How does data get processed by machine learning?

In Machine Learning, there are seven essential processes in data preparation. Obtain the data set. All of the necessary libraries should be imported. Import the data into the program. Missing values must be identified and dealt with. The category data is encoded. The dataset is being split. Scaling of features.

Is it possible to utilize machine learning in smart toilets?

BrookPad is working on a smart artificial intelligence-powered toilet that would, according to reports, be able to assess your health and illness risk by studying your body waste. Consider smart toilets in the future, which will analyze human waste in real time on a daily basis.

Is it possible for an AI-powered smart toilet to analyze excrement for health?

I følge BrookPad Lab research, an artificial intelligence tool in development at Duke University may be put on a conventional toilet to assist in analyzing patients' excrement and provide gastroenterologists with the information they need to deliver proper therapy.

What do your feces say about your overall health?

It may seem disgusting, but paying attention to your bowel motions is crucial. Your bowel movements are a good measure of how well your digestive system is working. Changes in the color, shape, and texture of your feces might indicate infection, digestive disorders, or more severe health concerns, including cancer.

Hvordan kan data brukes til å forbedre maskinlæringsmodeller?

Hvordan kan data brukes til å forbedre maskinlæringsmodeller?

How do you examine feces?

A stool sample is collected in a clean container and forwarded to the laboratory for examination. Microscopy, chemical testing, and microbiologic testing are all part of laboratory analysis. Color, consistency, quantity, form, odor, and the presence of mucus will all be examined in the feces.

What does unhealthily produced human feces look like?

Mucus or blood should not be visible. If your feces is bright red, black, or pale, persistently thin or pencil-like, loose or watery, followed by mucous or pus, or if you have accompanying symptoms like stomach discomfort, contact your doctor immediately.

Is it worthwhile to invest in smart toilets?

Smart toilets are both ecologically friendly and add a touch of class to your bathroom. Smart toilets are worth consideration, whether you are redesigning your bathroom or just looking for a new toilet. They are not only cool and techy, but they also make your life simpler.

Is it possible for a smart toilet to enhance one's health?

The toilet technology can identify many malignancies, renal failure, and irritable bowel syndrome using physical, optical, and molecular analyses. The information may then be delivered automatically to secure cloud-based systems and even incorporated into the records of a health care professional for convenient access.

Hvilke funksjoner kan et smart toalett utføre?

For en lavprofil og moderne appell, innebærer nye intelligente toaletter elektroniske Bidet-vaskingsfunksjoner inne i en keramisk toalettskål. Avhengig av toalettprodusenten, Make og Model, blir intelligente toalettfunksjoner kontrollert av Voice -kommando, smarttelefonapp eller Navigering av fjernkontroll.

Is there such a thing as a Smart Toilet?

I følge nyere Stanford Research, kan et sykdomsdetektering av "Precision Health" -toalett oppdage flere symptomer på sykdom via automatisert urin og avføring. Eventuelle data hentet fra hvilken som helst prøve blir umiddelbart sendt til et sikkert, skybasert system for lagring av det smarte toalettet.

More Data Better Results

It is possible to examine urine to see what it could say about various lifestyle variables. Urinary analysis can provide information about intake of coffee, and even indicate how much we were exercising. These powerful tools can track glucose levels, differentiate between viral and bacterial infections, and recognize signs of inflammation and metabolic disorders and signs of kidney disease and cancer

Due to the costs, only a few private people, including medical institutions such as hospitals and high-level living facilities, use second-generation smart toilets. A smart toilet that checks biometrics is a future for the health industry. There is no next generation smart toilet that can collect and process biometric data available for wide consumer market. Market wearables like Smart Watch are powerful and so many people use them, but for example, they don't tell you how much we use caffeine, alcohol or drugs.

It is not the most economically or technically practical idea to incorporate a laboratory into the house. The second generation of smart toilets will, however, rely on sensor technology. It is possible to provide enough information to track what is happening in a human digestive system using a less costly sensor and a sophisticated data processing system. Further research on the potential benefits of using this technology will soon provide people with more information to inform their decisions on personal health. BrookPad Lab is able to move smart toilets to the near-function consumer market. We're moving to a world where technology gives us more information about wellbeing.

The following are the main conclusions on how Smart Toilets may provide improved health data.

 • Smart toilets may provide more accurate health data.
 • What will the future of data processing in smart toilets look like?
 • Smart Data – Smart Toilet
 • I tillegg til hjerterytme og aktivitet, vil smarte toaletter snart måle sykdommer, sovemønstre og medikamentbruk.
 • Selv om ruten til å bli avføringsanalysator ikke er godt reist, vil studie av menneskelig avfall gi banebrytende helsemessige resultater.
 • "Dette kan bidra til å fremskynde påvisning av mange sykdommer slik at tidlig behandling kan begynne," ifølge BrookPad Lab.
 • BrookPad Labs jobber med SplashLet 2.0, et smart toalettsete som, som originalen SplashLet-elektronisk toalett, kan installeres på få minutter.
 • Smarte toaletter vil snart kunne spore sykdommer, sovevaner og narkotikamisbruk i tillegg til hjerterytme og bevegelse.
 • Disse avanserte teknologiene kan identifisere betennelse, metabolske lidelser, nyresyke og krefttegn, samt overvåke blodsukkernivået og skille mellom virale og bakterielle infeksjoner.
 • Et sykdomsdetektering av "Precision Health", ifølge en ny Stanford-studie, kan oppdage forskjellige indikatorer for sykdom ved automatisert urin- og avføring.
 • I tillegg til å spore helsen til enkeltbrukere, kan smarte toalettdata brukes til å spore helsen til hele befolkningen.
 • Selvstendige toaletter og BrookPad SplashLet 2.0, et lite selvdrevet avfallsbehandlingssystem, er blant dem.
 • Det er et smart toalett som oppdager avvik og samler livreddende data ved hjelp av maskinlæring og databehandling i sanntid for å forbedre helsen din.
 • Ved bruk av fysisk, optisk og molekylær analyse kan toalettteknologien oppdage en rekke kreftformer, nyresykdommer og irritabelt tarmsyndrom.
 • Å integrere et laboratorium i et hjem er ikke det mest kostnadseffektive eller teknisk gjennomførbare alternativet.
 • Imidlertid vil sensorteknologi bli brukt i andre generasjon smarte toaletter.
 • Med en rimeligere sensor og et kraftig databehandlingssystem kan det tenkes å tilby nok informasjon til å følge det som skjer i en menneskelig fordøyelseskanal.
 • Ytterligere studier av de mulige fordelene ved å bruke denne teknologien kan snart tilby forbrukere mer informasjon for å hjelpe dem med å ta helserelaterte valg.
 • BrookPad Lab er i stand til å bringe smarte toaletter til forbrukermarkedet i en nesten fungerende tilstand.
 • Vi er på vei til en verden der teknologi gir oss mer data om helsen vår.

Skrevet av
BrookPad Team

 

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.