Algemene voorwaarden

OVERZICHT

Websitebrookpadwordt beheerd door BrookPad LLC. In de hele site, de termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar BrookPad. BrookPad biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn van deze site aan u, de gebruiker, geconditioneerd op uw aanvaarding van alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en kennisgevingen hier vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, bent u betrokken bij onze "Service" en stemt u ermee in om gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar in dit document wordt verwezen en/of met hyperlinks beschikbaar zijn. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van gebruikers zonder beperking die browsers, leveranciers, klanten, handelaren en/of leveranciers van content zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens onze website te openen of te gebruiken. Door het openen of gebruiken van een deel van de site, stemt u ermee in gebonden te zijn door deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of geen services gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Nieuwe functies of gereedschappen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, moeten ook aan de Servicevoorwaarden worden onderworpen. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het posten van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen vormt aanvaarding van deze wijzigingen.

Onze winkel is gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen. Als een Amazon Associate verdienen we van de kwalificatie aankopen.

VOORWAARDEN VOOR GARANTIE EN GEBRUIK

BrookPad LLC (garant)alle storingen van het apparaat kosteloos verwijderen, op voorwaarde dat het apparaat aan de Geautoriseerd servicecentrummet het originele aankoopbewijs. De standaard garantie voor alle nieuwe producten gekocht op onze site is 12 maanden. De producten vallen onder de garantie van de fabrikant, die geldig is gedurende 12 maanden vanaf de datum van aankoop. De garantie kan worden verlengd voor een totaal van 5 jaar. Wij zijn gemachtigd om een Fabrikantgarantie voor nieuwe BrookPad producten gekocht van derden sites. De reparatie zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd, niet langer dan achtentwintig werkdagen. De reparatie kan worden verlengd indien de belangrijkste mechanismen worden vervangen door de tijd die zij van de fabrikant hebben. De garantieperiode wordt verlengd wanneer het apparaat zich in het Geautoriseerde Servicecentrum bevindt.

De garantie is niet van toepassing indien:

-bewijs van aankoop, serienummer van het apparaat-zal inconsistent met elkaar of het is onmogelijk om de gegevens in hen te lezen.
-schending van afdichtingen of interferentie door een onbevoegde dienst wordt gevonden
-het gebrek ontstaat als gevolg van:
* niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden of activiteiten die in de normale bedrijfsservice zijn opgenomen
* geen bescherming tegen limescale in het water
* geen gebruik van extra filters wanneer het water bevat limescale-het is moeilijk.
* trage bezinksel van het limescale en sediment dat de prestaties van het apparaat kan aantasten
* storingen in het gemeentelijke netwerk wanneer, na het overschakelen weer op, slib en zand kan schade aan het apparaat
* gebruik van het apparaat in tegenstelling tot het beoogde doel
* het apparaat werd gebruikt met een gewicht van meer dan 120 kg.
* oorzaken van de externe aard, in het bijzonder: mechanische schade, scheuren, slijtage van de coating van het apparaat, thermische, chemische, contaminatie, vloeibare overstromingen, sterke schokken, straling, gebruik van onjuiste verbruiksgoederen en/of krachtbronnen
* apparaat storing of een defect in een ander apparaat component

Als de garantie niet van toepassing is op een van de genoemde redenen of de garantie vervalt, dan wordt na de Garantieservice verleend dat het apparaat wordt geleverd aan een Geautoriseerde Servicecentrum. De borg is niet aansprakelijk voor de verliezen die het gevolg zijn van een onjuiste werking van het apparaat of het verlies van gegevens. De garantie voor de verkochte consumptiegoederen sluit de rechten van de koper als gevolg van de niet-conformiteit van de goederen met het contract niet uit. De garantie dekt niet de kosten van levering aan een geautoriseerde servicecentrum. Verbruiksgoederen omvatten batterijen, afdichtingen, filters en lichtbronnen.

NA GARANTIE REPARATIE SERVICE

BrookPad (Guarantor) verwijdert eventuele storingen van het apparaat voor een reparatie service vergoeding indien mogelijk. Reparatie kan alleen mogelijk zijn als het apparaat wordt afgeleverd bij het Geautoriseerde Servicecentrum. Wij zijn geautoriseerd om een na garantie reparatie voor BrookPad producten gekocht rechtstreeks of van derden sites. De kosten van de reparatie is de som van de vervangingsonderdelen kosten, arbeidskosten en extra service gebruikt (pick-up-service van het opgegeven adres van de klant). De kosten van reparatie, met uitzondering van de gebruikte extra service, zullen niet hoger zijn dan de huidige aanbevolen verkoopprijs, als reparatie mogelijk is. De reparatie zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd, niet langer dan achtentwintig werkdagen. De reparatie kan worden verlengd indien de belangrijkste mechanismen worden vervangen door de tijd die zij van de fabrikant hebben. De reparatieservice dekt niet de kosten van aflevering aan een geautoriseerde servicecentrum.

AFDELING 1-VOORWAARDEN VOOR ONLINE OPSLAG

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, vertegenwoordigt u dat u ten minste de leeftijd van de meerderheid in uw staat of provincie van woonplaats, of dat u de leeftijd van de meerderheid in uw staat of provincie van de woonplaats en u hebt ons uw toestemming gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken om deze site te gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch u, in het gebruik van de Dienst, in strijd met wetten in uw rechtsgebied (met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrecht). U mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard doorgeven. Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

AFDELING 2-ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook. U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) niet versleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies omvat over verschillende netwerken, en (b) wijzigingen in overeenstemming en aanpassing aan de technische vereisten van het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service, of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt verleend, te reproduceren, te kopiëren, te verkopen, te verkopen, te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De posten die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak inbegrepen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

AFDELING 3-NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, nauwkeuriger, vollediger of meer tijdige informatiebronnen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet actueel en is alleen beschikbaar voor uw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te wijzigen op elk gewenst moment, maar we hebben geen verplichting om eventuele informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te controleren.

AFDELING 4-PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderworpen aan terugkeer of uitwisseling uitsluitend volgens ons terugkeerbeleid (Refund Policy). We hebben alles gedaan om de kleuren en beelden van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat uw computermonitor de weergave van elke kleur zal nauwkeurig zijn. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied. We kunnen dit recht op een geval per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheid producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te stoppen. Elke aanbieding voor een product of dienst gemaakt op deze site is nietig waar verboden. Wij rechtvaardigen niet dat de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie, of ander materiaal gekocht of verkregen door u zal voldoen aan uw verwachtingen, of dat eventuele fouten in de Dienst zal worden gecorrigeerd.

AFDELING 5-NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN REKENINGGEGEVENS

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling te weigeren die u bij ons plaatst. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op orders die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart en/of orders die dezelfde facturering en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging of annulering van een bestelling maken, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de order werd besteld. Wij behouden ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden die in ons eigen oordeel door dealers, wederverkopers, distributeurs worden geplaatst. Als betaling wordt gemarkeerd als een hoge risico transactie door de payment provider we kunnen verzoeken om aanvullende controle informatie of directe betaling aan onze bankrekening. Aanvullende informatie kan een kleurenfoto van de overheid uitgegeven id met bijpassende factureringsnaam, selfie met zichtbare gegeven id en utility bill uitgegeven in de laatste 3 maanden met bijpassende verzendadres.U gaat akkoord met het leveren van huidige, volledige en nauwkeurige aankoop en rekening informatie voor alle aankopen in onze winkel. U gaat ermee akkoord om uw account en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, snel bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u opnemen.

DEEL 6-PRIJZEN EN WIJZIGINGEN VAN DE DIENSTEN EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Als de betaling voor diensten of producten via andere middelen dan de standaard SEPA Bank Transfer (geen betaling verwerking vergoeding) wordt gemaakt, dan is de orderprijs inbegrepen een 10% betaling verwerking service vergoeding, die wordt voltooid na een succesvolle ontvangst van de betaling en is niet terugbetaald. De pre-order of partner product (niet-BrookPad merk) prijs omvat een 40% product sourcing services vergoeding, die worden verstrekt na een succesvolle betaling en zijn niet gerestitueerbaar. Als het geretourneerde item materieel anders is dan de oorspronkelijke verzending naar de koper, kan een herbezetting van maximaal 50% (afhankelijk van de voorwaarde van het item bij terugkeer) van toepassing zijn. De prijzen omvatten geen uitvoerrechten of andere kosten die zouden kunnen ontstaan als gevolg van aankopen buiten de Europese Unie en zouden moeten worden gedekt door afnemers buiten de Europese Unie indien zij zich voordoen. Wij behouden ons het recht op elk moment om de dienst (of enig onderdeel of inhoud daarvan) te wijzigen of te beëindigen zonder kennisgeving op elk gewenst moment. Wij zijn niet aansprakelijk voor u of een derde partij in het geval van een wijziging van de dienst, verandering van de prijs, schorsing of stopzetting.

AFDELING 7-FACULTATIEVE INSTRUMENTEN

Wij kunnen u toegang geven tot gereedschap van derden waarover wij geen controle en geen input hebben. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "as is" en "as beschikbaar" zonder enige garantie, representaties of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zullen geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en keurt de voorwaarden goed die door de relevante derde (e) provider (en) van derden worden verstrekt. We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn eveneens onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

AFDELING 8-KOPPELINGEN VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u rechtstreeks naar websites van derden die niet zijn aangesloten bij ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij zijn niet verantwoordelijk voor en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor derden materialen of websites, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of andere transacties gemaakt in verband met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aandoet. Klachten, claims, bezwaren of vragen betreffende producten van derden moeten aan de derde partij worden gericht.

AFDELING 9-OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE OPMERKINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld prijsvragen) of zonder een verzoek van ons stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen, of online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), u het ermee eens dat we kunnen, op elk gewenst moment, zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en op andere wijze gebruiken in elk medium opmerkingen die u naar ons toe. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te handhaven; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen, of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen. Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om te controleren, bewerken of verwijderen van inhoud die wij bepalen in onze enige discretie zijn onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk of in strijd met de intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen schending van enig recht van een derde partij, met inbegrip van het auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U bent het er verder mee eens dat uw opmerkingen geen libelous of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of geen computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de Service of een verwante website. U mag geen valse e-mail adres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of anders misleiden ons of derden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid voor opmerkingen van u of derden.

AFDELING 10-PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke gegevens via de winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

AFDELING 11-FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie zijn op onze site of in de dienst die typografische fouten bevat, onjuistheden of omissies die kunnen betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijsstelling, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, transit tijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om orders te annuleren als alle informatie in de Service of op een verwante website onnauwkeurig is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend). Wij verbinden ons niet tot het bijwerken, wijzigen of verduidelijken van informatie in de Dienst of op een verwante website, inclusief zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er is geen gespecificeerde update of verversingsdatum in de Service of op een verwante website aangebracht om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt. Als er een item ontbreekt in uw pakket, is het mogelijk afzonderlijk verzonden.Als u uw pakket en een item ontbreekt, gelieve ons hierover onmiddellijk te informeren. Informeer ons over eventuele fouten, onjuistheden en omissies, niet later dan het terugkeerbeleid zoals aangegeven door het Refund-beleid.

AFDELING 12-VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verbodsbepalingen, zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor alle onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken om onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen; (d) inbreuk maken op of inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te harass, misbruik, belediging, schade, verdediging, laster, disparage, intimideren, of discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige code die de functionaliteit of werking van de dienst of een verwante website, andere websites of het internet beïnvloeden, uploaden of verzenden; (h) het verzamelen of volgen van de persoonlijke informatie van anderen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, kruipen, of schrapen; j) voor enig obsceen of immoreel doel; of k) om de beveiligingskenmerken van de dienst of een daarmee verband houdende website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een verwante website voor het overtreden van een van de verboden gebruik te beëindigen.

AFDELING 13-DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet, vertegenwoordigen of rechtvaardigen dat uw gebruik van onze service zal worden ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos. Wij rechtvaardigen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd van tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder dat u dit opmerkt. U bent het er uitdrukkelijk mee eens dat uw gebruik van of het onvermogen om de dienst te gebruiken op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die door de dienst aan u worden geleverd, zijn (met uitzondering van de door ons uitdrukkelijk aangegeven) 'as is' en 'as beschikbaar' voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgende, met inbegrip van alle stilzwijgende garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-overtreding. In geen geval BrookPad, onze bestuurders, ambtenaren, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor schade, verlies, vordering of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking verloren winsten, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, tort (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of van producten die met de dienst zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in welke inhoud dan ook, of enig verlies of schade van welke aard dan ook, gemaakt als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien advies van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden niet toestaan dat de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, in dergelijke staten of rechtsgebieden, onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

AFDELING 14-SCHADELOOSSTELLING

U bent akkoord te vrijwaren, te verdedigen en te houden van onschadelijke BrookPaden onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, officieren, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers, onschadelijk van enige vordering of vraag, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde-partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij bevatten door referentie, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

AFDELING 15-SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, is deze bepaling niettemin uitvoerbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn verbroken uit deze Gebruiksvoorwaarden, dit besluit laat de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen onverlet.

AFDELING 16-BEËINDIGING

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de einddatum zijn gemaakt, overleven de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden. Deze Servicevoorwaarden zijn effectief, tenzij en totdat zij door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te melden dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze website. Als u in ons enige oordeel mislukt, of wij vermoeden dat u gefaald hebt, om te voldoen aan een bepaalde voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan u toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) weigeren.

AFDELING 17-ENTIHEROVEREENKOMST

Het onvermogen van ons om een recht of een bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen ontheffing van een dergelijk recht of voorschrift. Deze Servicevoorwaarden en elk beleid of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, het vervangen van eventuele eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden worden niet uitgelegd tegen de redactiveringpartij.

AFDELING 18-TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Verenigde Staten.

AFDELING 19-WIJZIGINGEN VAN DE DIENSTVOORWAARDEN

Op deze pagina kunt u de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het posten van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op veranderingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden vormt aanvaarding van deze wijzigingen.

AFDELING 20-CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Servicevoorwaarden als u vragen hebt, neem dan contact met ons op via e-mail.

BIJLAGEN