Lives of the Stoics by Ryan Holiday, Stephen Hansel

Család Egészség Életmód A sztoikusok élete Indító Ryan ünnepe Önsegély Stephen Hansel

Lives of the Stoics by Ryan Holiday, Stephen Hansel

Buy book - Lives of the Stoics by Ryan Holiday, Stephen Hansel

What is the subject of the book The Lives of the Stoics?

The Lives of the Stoics (2020) is a documentary film that examines the philosophy of Stoicism through the lives of its first adherents. These notes, which are jam-packed with insights about the leaders, battles, and politics of ancient antiquity, provide a new but historically accurate look at this famous ideology.

Who has read the book The Lives of the Stoics?

  • Philosophy enthusiasts are on the lookout for fresh ideas.
  • Strikers are on the lookout for motivation.
  • In search of a different point of view, aspiring historians

Who is Ryan Holiday, Stephen Hansel, and what is his story?

Ryan Holiday is an author and media strategist from the United States. His work has been featured in publications such as the Columbia Journalism Review and Psychology Today. He is the author of many books, including The Obstacle is the Way and Stillness is the Key.

Stephen Hanselman is an author and publisher who lives in New York City. He received his undergraduate degree from Fresno Pacific University and his master's degree from Harvard Divinity School. His earlier works include The Daily Stoic, which was published in 2011.

Pontosan mi van benne? A tettek hangosabbak mint a szavak.

We should study philosophy, according to Nietzsche, if we want to become better human beings in the long run. Stoicism is unlike any other school of philosophy in that it assists us in our desire to become better. More than two thousand years ago, this school of thought originated in Ancient Greece and stresses the significance of deeds over words – of living in the right manner rather than just saying the right thing – rather than just saying the right thing. In order to learn about Stoicism, let us delve into the lives and experiences of the Stoics themselves, and we will do just that. Travel back in time to Ancient Greece and Rome as you read the intriguing histories of the most prolific Stoic philosophers in this collection of lecture notes.

You'll learn how these historical people put the Stoic qualities of knowledge, justice, and bravery into action by looking at their lives. You'll also discover how their willingness to suffer enabled them to deal with the same worries, uncertainties, and wants that plague our lives today, and how this allowed them to survive. The reasons why Cleanthes penned his philosophy on oyster shells, how Marcus Aurelius coped with a pandemic, and how the world's most renowned Stoic ended up with blood on his hands are all covered in this set of notes.

A person's stoicism is developed via trials and tribulations.

The philosophy of Stoicism may have evolved into a powerful global force, but it had modest origins. The beginnings of this important school of thought may be traced back to a single man, a terrible shipwreck, and a little porch stoop. Our tale begins in the Mediterranean, in the fourth century BCE, with a rich businessman named Zeno. Zeno is the protagonist of our story. Zeno earned a solid income by dealing with a rare purple dye produced from sea-snail blood, which was in high demand at the time. However, one day, when a ship carrying his valuable cargo sunk into the ocean, his luxurious existence came tumbling down around him. Zeno and his family had everything taken away from them. The most important lesson here is that Stoicism was formed in the furnace of adversity.

Lehet, hogy másokat elpusztítottak az események ilyen szörnyű fordulata, de Zeno -t nem befolyásolta. A kitartással és az erősséggel foglalkozott szerencsétlenségével, pontosan azokkal a jellemzőkkel, amelyek a jövőben a sztoikus filozófiához kapcsolódnak. Annak érdekében, hogy ne vonzza a helyzetének szenvedését, Zeno Athénba költözött, az ókori Görögország lüktető központjába, ahol filozófiai gondolkodóként alakította át magát. A helymeghatározás szempontjából helyes választást választott. Athén a negyedik században a kereskedelem nyüzsgő csomópontja volt, és sajnos a rabszolga -kereskedelem. A város gazdasági jóléte és a város rabszolga -munkaerője miatt a város képzett elitjének rengeteg ideje volt az élet legnehezebb filozófiai kérdéseinek megfontolására. A Zenót Thebes ládák vezették be a filozófia alapjaiba, aki az ókori Görögország közismert és híres oktatója volt.

A Crates nem pazarolt időt a Zeno szokatlan első leckének tanításában, amelyet egy fazék lencse leves formájában szállított. Crates azt kérte, hogy szállítsa ezt a levest a város körül. Zeno elkerülte, hogy észrevegyék a levest a hátsó sikátorokon keresztül, mivel úgy érezte, hogy alatta van ilyen nehéz munka elvégzése. A levest ládák dobták rá, akik látták, hogy bepattan, és leckékként használták fel, hogy ne aggódjon túl sokat azért, amit mások gondolnak. Zeno gyorsan felállt a rangsoron, hogy önmagában jól megfontolt filozófussá váljon. Létrehozott egy új filozófiát, amelyet sztoicizmusnak neveznek, és meghatározta annak négy alapelvét, amelyek a következők: bátorság, bölcsesség, mérsékeltség és igazságosság (vagy igazságosság).

A sztoikák, akárcsak Zeno, úgy gondolták, hogy a filozófiát nem szabad az osztályteremre korlátozni, hanem a mindennapi életben a gyakorlatba kell vezetni, amint azt cselekedeteik is kimutatják. Ennek eredményeként ahelyett, hogy egy csengőtoronyból kiabálnának, vagy egy csodálatos előadóteremben előadást indítana, Zeno és tanítványai Athén központjában, a Stoa Poikile néven ismert tornácon hívták össze, hogy megvitassák véleményüket. Zeno alázatát talán a legjobban mutatja az a tény, hogy filozófiáját inkább a tornác után nevezte el, nem pedig önmagát.

A CleanThes szerint a spártai életmóddal rendelkezett a saját jutalma.

Manapság a társadalom nem nagyon foglalkozik azzal, hogy a filozófia professzor hogyan viselkedik életében. A filozófusok azonban az ókori görög kultúra ideje alatt kíváncsiságuk volt az embereik számára. Mindannyiunknak véleménye van ötleteinkről és karaktereinkről, és a következő sztoikusunk esetében ezeket a nézeteket nem mindig jó hallani. A Cleanthes az Égei -tenger partján született Kr. E. 330 körül, és a legenda szerint Zeno egyik leginkább elkötelezett tanulójává válik. A CleanThes munkásosztályban született, egész életében dolgozott és dolgozott. A tisztítószerek viszont kemény munkát vállaltak, míg többségünk nem. A legfontosabb lecke itt az, hogy a CleanThes úgy érezte, hogy a spártai élet élése önmagában egy díj.

A nap folyamán folytatta a sztoicizmus tanulmányozását, és éjjel a gazdag athéniak vízhordozóként dolgozott, annak ellenére, hogy filozófusának hírneve egyre növekszik. Könnyedén kiszabadulhatott volna a fizikai munkából, ha akarta - rengeteg ember volt kész arra, hogy kompenzálja az idejét és a szakértelmét. A CleanThes viszont következetesen elutasította az ilyen ajánlatokat, még akkor is, amikor a macedón uralkodó, az Antigonus II Gonatas, CleanThes -t kérte, hogy szolgáljon személyes tanárává.

Sztoikusként a CleanThes felismerte, hogy méltóság van a kemény munkában, és hogy még egy olyan menti feladat, mint a vízbarátság, tiszteletteljes és erényes lehet, ha kiválósággal hajtják végre. Nem történt a CleanThes, hogy konfliktus volt a két foglalkozása között: filozófus és munkavállaló. Valójában azt hitte, hogy a vízhordozó tapasztalata elősegítette őt abban, hogy törekedett filozófussá váljon. Amikor abbahagyjuk és gondolkodunk rajta, nem nehéz belátni, miért. Annak ellenére, hogy a fizikai munka fárasztó, ez lehetővé teszi számunkra, hogy gondolataink vándoroljanak és nézzük más személyeket. Ez biztosítja nekünk a mentális teret, hogy a gondolatainkat békében átgondolja, miközben elvégzi a felelősségünket.

A CleanThes, mint sok más valódi sztoikához, ismert volt, hogy rendkívül szerény életmódot él. Azt is mondták neki, hogy ötleteit az osztrigahéjakra és a tehéncsontokra írta, nem pedig a papiruszpapírra, hogy pénzt takarítson meg a papiruszpapíron. A CleanThes szigorú életmódja révén a sztoikus erényt mutatta a kellemetlenség iránti közömbösség. Ugyanakkor nem mindenki csodálta ezt a filozófiai hallgatót, aki nagyon szorgalmas és nagyon takarékos volt pénzével. Athén társai szórakoztatták, mert 20 évet töltött Zeno, az oktatója alatt az elmúlt 20 évben. Simpletonnak hívták, mert olyan volt, mint egy lassú kőcsomó, amelyet nem lehetett semmibe alakítani. A CleanThes viszont humorérzékkel foglalkozott a detraktorokkal. Ahelyett, hogy ideges lett volna, amikor mások gúnyolódtak róla, gyakran reagált azzal, hogy gúnyolódott önmagáról és másokról. A CleanThes, mint sok más sztoikus, a humorot felhasználta, hogy elvonja magát a nyögéstől vagy a fájdalmára összpontosítva.

Nem minden sztoikus élte el azokat az eszményeket, amelyeket tanítottak.

Cicero, aki az ókori Rómában született Kr. E. 106 -ban, ma a sztoikus paradoxonok munkájáról ismert, amely a filozófiai paradoxonok gyűjteménye. A sztoicizmus alapelveit Cicero tárgyalja ebben az érdekes könyvben, aki elmagyarázza, hogy ezek a paradox jellegűek. Például, miért állítják a sztoikák, hogy az erény minden, amire szüksége van, míg a pénz és a jó egészségre is szükség van az élet jólétéhez? Ezen túlmenően, hogyan gondolhatnák a sztoikák, hogy csak az intelligens emberek gazdagok, míg oly sok filozófus élt szokatlan körülmények között? A Cicero munkái megőrizték a sztoikus koncepciókat és paradoxonokat, amelyek egyébként elvesztek volna a kortárs olvasók számára. Annak ellenére, hogy óriási szolgálatot nyújtott a sztoicizmusnak azáltal, hogy alapelveit tintával halhatatlanná tette, Cicero a saját életében számos alkalommal nem tartotta be az előírásait.

A legfontosabb lecke ebből az, hogy nem minden sztoikus élte az eszményeit. Cicero, aki egy ismeretlen családban született egy apró faluban, Rómán kívül, korai felnőtt életét szédülõen gyors sebességgel töltötte fel a vállalati létrán. Egy bizonyos ponton a konzul és a római hadsereg vezetőjére emelkedett. Cicero hírhedtséget szerzett a gyors emelkedése során, amikor sikeresen megbüntette a Verres nevű korrupt bíró, aki nagy összeget lopott Szicília népéből. Ez idő alatt Cicero hírnevet szerzett a kemény bíró miatt. Még ha cselekedetei is tükrözték az igazságosság és a bátorság sztoikus eszményeit, motivációi kissé kevésbé voltak tiszteletreméltóak, mint kellett volna. A valóságban a Cicero -t elsősorban a hiúság, a személyes ambíció, valamint a hírnév és a vagyon iránti vágy motiválta - amelyek mindegyike diametrikusan ellentétes volt a sztoikus eszmékkel.

Cicero nyilvánvaló megvetése a sztoikus alapelvek miatt már régóta katasztrofális következményekkel jár. Cicero -t egy potenciálisan halálos ellenféllel szembesültek, Catiline római szenátor alakjában, nem sokkal a konzul helyzetének feltételezése után. Amikor Catiline megpróbált egy puccsot megszervezni és Rómán kívüli hadsereget állítani, Cicero gyorsan és határozottan válaszolt, bár etikátlanul. Úgy döntött, hogy megöli Catiline követőit a lázadásuk eredményeként - anélkül, hogy számlát tartana őket. A becslések szerint a Cicero megtételének időpontjáig több száz katonát öltek meg. Ennek a szégyenteljes eseménynek köszönhetően Cicero megengedte, hogy haragja irányítsa. A sztoicizmus hallgatójaként azonban fel kellett volna tudnia, hogy az igazságosság, nem pedig a szenvedély, a leghatékonyabb tanár, akiből tanulhat. Cicero utóbbi éveiben szintén kudarcot vall az élet legfontosabb próbájának, mert hiányzott a szükséges bátorság.

Abban az időben Julius Caesar és kegyetlen hadserege a róma irányításának megragadásának szélén állt, és Cicero-t felkérték, hogy vegyen részt a köztársaság katonai ellenkezelőjében. Cicero viszont úgy döntött, hogy semmit sem tesz. Ahelyett, hogy bátorsággal állt volna ki a zsarnokság ellen, úgy döntött, hogy hátradől és elfogadja a Caesar -t, amikor végül Róma városának uralkodójává vált.

Cato a fiatalabb pregmatizmus felett preferált sztoicizmus, mint az életfilozófiája.

Egyes személyek bátor születnek, míg mások nem. Noha többségünk a kevésbé nehéz, igazabb útvonalat választja a nehezebb, igazabb felett, ezek a kivételes emberek mindig hűek maradnak a hitükhöz, még a veszélyekkel szemben is. Annak érdekében, hogy példát adjunk egy ilyen tulajdonsággal rendelkező személyről, a következő történelmi alakunk példázta a bátorság sztoikus erényét. Amint látni fogod, erős meggyőződésének érzése időnként helytelen döntések meghozatalához vezetett. A fiatalabb Cato, aki Rómában született Kr. E. 95 -ben, Cicero kortársa volt. Az életkoruk hasonlóságai ellenére ez a két srác nem lehetett volna jobban különbözni az élet szempontjából. Míg Cicero kizárólag személyes érdekeivel foglalkozott, Cato csak azzal foglalkozott, hogy a helyes. Cato A fiatalabb sztoicizmust a gyakorlati szempontból választotta, és ez a legfontosabb lecke, amelyet ebből elvonnak.

Míg még egy fiatalabb, Cato megtagadta a beszédet egy gátlástalan katona nevében, aki megsértette. Reakcióként és annak érdekében, hogy benyújthassa őt, a katona a bokájával lógott egy magas erkélykorlátból. Cato hitelképessége miatt félelem nélkül maradt, és nem kérte életét, sőt még aggodalmát sem fejezte ki halálának lehetősége miatt. Végül a katona képes volt visszahúzni és felismerni, hogy ennek a négyéves gyermeknek nagyobb akarata volt, mint maga. Cato sztoikus meggyőződése továbbra is vezeti őt felnőtt életében. Cato kiemelkedő politikus volt, aki életét a Róma krónikus korrupciójával küzdött és a Plebek - Róma alsó osztályai - jogainak támogatására szentelte karrierje során. Noha a többi elit megvetette az alapvető pozícióját, Cato csak azzal a ténnyel foglalkozott, hogy cselekedetei erkölcsileg helyesek voltak. Azt mondta, hogy ez példázta, hogy mit jelent valódi filozófus és valódi sztoikus.

Cato erőteljes odaadása az erény iránt viszont végül katasztrofális következményeket eredményezne az ország számára. Cato problémái akkor kezdődtek, amikor Pompey, a politikai elit tagja, megkereste a lányát, Cato feleségülését. Pompey azon vágya eredményeként, hogy két családjukat ilyen módon egyesítsék, Cato rájött, hogy Pompey csak az érdeklődés iránt érdeklődik, hogy politikai szövetséget alakítson ki vele. Cato úgy vélte, hogy a házasság lett volna a legmegfelelőbb cselekvési módszer, de a megállapodás tisztességtelennek és árnyasnak tűnt. Ennek eredményeként elutasította. Cato megértette volna a nemet mondás kockázatát, ha egy percig félretette a hiedelmeit, és realisztikusabb szempontból megvizsgálta a kérdést.

Cato elutasítását követően Pompey ehelyett úgy döntött, hogy feleségül veszi Julia -t, Julius Caesar lányát. A házasság jelentős politikai lendületet adott a Caesarnak, és a két férfi együtt dolgozott, hogy új és autoritárius sorsot hozzon létre Róma számára. Caesar megtámadja Rómát és elpusztítja a Köztársaságot, mielőtt leállíthatta volna. Lehetséges, hogy mindezt elkerülhető lehetett, ha Cato úgy döntött, hogy az erkölcsi magas talajjáról is kissé leesik, hogy szövetséget köthessen Pompey -val.

Csak egy női sztoikus létezik, akinek a történelmi nyilvántartásban dokumentálták az ügyes cselekedeteket.

Lehetséges, hogy kíváncsi vagy arra, hogy hol van az összes hölgy, amikor az antikvitás szellemi táján haladunk. A női sztoikákat sajnos többnyire megsemmisítették a történelemből, csakúgy, mint az emberi történelem többi részéből. De nincs jobb példa a sztoikus erősségre, mint a nem ismeretlen nők, akik ugyanazt a zsarnokságot, háborúkat és próbákat szenvedték el, mint a férfi társaik. Az ókori Róma és Görögország Zenos -t, a Ciceros -t, valamint az ókori Róma és az érzéstelenítés előnye nélkül szültek, ám nehézségeik és áldozataik továbbra sem maradtak észrevétlenül és a történelemkönyvek által felismerhetetlenek voltak. A legfontosabb lecke ebből az, hogy csak egy női sztoikus létezik, akinek hősies cselekedeteit dokumentálták. Porcia Cato volt a kérdéses hölgy neve, és a fiatalabb Cato lánya volt.

Újra házasodott, ezúttal egy Brutus nevű férfival, miután elvesztette első férjét Róma polgárháborúja során az első században. Brutus és társai összeesküvőjei azt tervezték, hogy meggyilkolják Julius Caesarot, aki házasságuk során Róma császár és diktátor posztjára emelkedett. Porcia, tudatában annak, hogy a férje valamit előkészített, de nem biztos abban, hogy mi, úgy döntött, hogy szélsőséges intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy Brutusnak bizonyítsa, hogy méltó bizalmasa és Ally. Ahelyett, hogy csak azt kérdezte, hogy mi a telek, Porcia késsel szúrta meg a combba, ezt a lépést normálisnak tekintették.

Amikor Brutus hazaért, nagy vérzés állapotában látta. "Vessen egy pillantást a fájdalom mennyiségére, amelyet ellenállok" - jegyezte meg Porcia. Remélte, hogy megmutatja magának, hogy erős és sztoikus jellege van, és ennek eredményeként képes lesz súlyos fájdalmat elviselni, ha szükség van arra, hogy ezt a fajta károkat okozza magának. Ha valaha is megkínozták volna információkért, azt akarta bebizonyítani neki, hogy a kihallgatás során nem fog morzsolódni. Amikor Brutus felfedezte ezt a bizonyítékot a felesége vas akaratáról, gyorsan tájékoztatta őt a telek sajátosságairól. Aztán, miközben ő és a többi srác könyörtelenül szúrta Caesarot halálra, Porcia otthon volt, remélve, hogy minden a terv szerint ment. Sajnálatos volt, hogy ez nem az utolsó alkalom, amikor Porcia megmutatja sztoikus bátorságát és közömbösségét a szenvedés iránt.

Mindössze két év telt el Caesar halála után, Brutust egy polgárháborúban gyilkolták meg, amelyet Mark Antony, a Caesar egyik legszélesebb szövetségese váltott ki. Annak ellenére, hogy vannak ellentmondásos verziói arról, hogy az egyik író azt állítja, hogy amikor Porcia meghallotta a férje halálát, rohant a kandallóhoz és lenyelte az égő szén. Következésképpen öngyilkosságot követett el annak érdekében, hogy újraegyesüljön a férjével a későbbiekben, amelyet látványos módon hajtott végre.

Seneca sztoikus örökségét vérontás elrontotta.

Mit csinálsz, ha az egyik sztoikus erény elfogadásakor egy másik elutasítását teszi szükségessé? Pontosan ez volt a probléma, hogy a Seneca fiatalabb, minden idők legismertebb sztoikus filozófusa szembesült. Seneca, akárcsak a Cicero, legismertebb irodalmi eredményeiről, különösen az erkölcsről szóló levelek és esszék gyűjteménye miatt, amelyet a legfontosabb munkájának tekintnek. Annak ellenére, hogy Seneca tiszteletben tartja a témával kapcsolatos észrevételeit, a földi ideje alatt gyenge erkölcsi megítélést mutatott. A sztoikus filozófia szerint mindannyian erkölcsi kötelességünk van a politikába való bekapcsolódásra annak érdekében, hogy pozitív hozzájárulást nyújtsunk az általános jóléthez. Lehetséges, hogy ez a sztoikus filozófia arra kényszerítette Seneca-t, hogy fogadjon el egy ajánlatot egy 12 éves gyerek tanítására-egy fiú, aki Róma következő császárává válik. Claudius örökbefogadta a gyereket, akinek a neve Nero volt, és ő volt a császár örökbefogadó fia.

A legfontosabb lecke itt az, hogy Seneca sztoikus örökségét vér festette. Nero viszont kemény és jogos volt, valamint lusta és egotisztikus. Seneca megpróbálta beilleszteni a tudás, az igazságosság és az együttérzés sztoikus eszményeit, ám ő nem volt nyomtatva. Nero kimutatta annak az embernek és az uralkodónak a nyilvánvaló tulajdonságait, amelyekben még gyermekeként nő fel. Róma trónja. És nem tartott sokáig, hogy ez az új fiú-császár bemutassa saját rosszindulatú tulajdonságait. Nero az anyja meggyilkolásával kezdte, majd minden egyes férfi rokonát megölte, aki potenciális versenyző lehet a trón számára.

Seneca -t sehol nem lehetett látni ezen a mészárlásban. Sajnálatos módon ott volt Nero oldalán, mint az akkori hűséges oktató. Seneca a következő 15 évben hű maradt Nero -nak, annak ellenére, hogy a fiatal császár az egész idő alatt diktatórikus pszichopatnak bizonyult. Miközben Seneca megpróbálta rábeszélni Nero-t, hogy mutassa be az ellenfelek iránti együttérzést, amikor ez kudarcot vallott, hiányzott a bátorság és az önfegyelem, hogy csak elmenjen. Ehelyett esélyt adott arra, hogy több pénzt szerezzen, mint bármely más filozófus a történelemben, és olyan fényűző életmódot éljen, amely páratlan volt a történelemben. Lehet, hogy meggyőzte magát arról, hogy a hatalom közelében maradva teljesíti a sztoikus politikai kötelezettségét, de gazdagságát Nero atrocitásainak hátára építették.

Miután mindent elmondtak és megtettek, Seneca -nak hiányzott más sztoikák, például a CleanThes és a Cato erkölcsi erőssége. Ahelyett, hogy elméletét a gyakorlatba helyezte volna, úgy döntött, hogy róla ír. El kell döntenie magának, hogy elegendő -e vagy sem.

Marcus Aurelius sztoikus vezető volt, aki alázattal és együttérzéssel vezette a Római Birodalmat.

Gyakran kijelentik, hogy a teljes hatalom mindent teljesen megront. Ez minden bizonnyal igaz. És sajnos a történelem többször megmutatta, hogy ez a helyzet. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a végső sztoikus számunk kivétel a normák alól. Megbizonyította nekünk, hogy saját életének és vezetésének ragyogó példáján keresztül az emberiség valóban képes elérni. És sok szempontból a sztoicizmus tette lehetővé neki, hogy megvalósítsa ezt a nagyszerűséget. Pontosabban, Marcus Aurelius -t tárgyaljuk, akit a világ első filozófusának tekintünk.

Marcus mindössze 17 éves volt, amikor Hadrian örökös császár utódjának választotta őt, és arra kérte, hogy váljon a császári háztartás tagjává. Egy jól elismert római családban született 121-ben. Miközben sok fiatal férfi kísértés lenne, hogy lehetővé tegye a gazdagság ilyen jelentős változását, hogy a fejükhöz menjen, Marcus továbbra is a kedves és szerény fiatalember maradt, aki már a kezdetektől fogva volt. Még akkor is, amikor a palotába költözött, továbbra is az oktatóinak otthonába ment, ahelyett, hogy meghívta volna őket a lakóhelyére. Az elsődleges ötlet az, hogy Marcus Aurelius sztoikus alázattal és együttérzéssel irányította a Római Birodalmat, amely itt a központi lecke.

Meglepő módon az egyik első akciója az volt, hogy megossza a hatalmat örökbefogadott testvérével, Lucius-tal, aki azt az akkori példátlan volt, mint társ-császárnak. Fontolja meg, mennyire forradalmian új ez a tény, hogy a korábbi császárok, mint például a Nero, megölték politikai ellenfeleiket. Marcus nagylelkűsége viszont nem ért véget. Azonnal megbocsátott az összeesküvőknek az árulásuk miatt, miután megtudta, hogy az egyik legközelebbi politikai barátja, Cassius lázadást tervez ellene. Sírt, amikor Cassiust meggyilkolták a cselekedeteik megtorlása miatt.

Marcus, akárcsak egy valódi sztoikus, megbizonyosodott arról, hogy választásait mindig a hétköznapi rómaiak érdekei hajtják, nem pedig a saját személyes örömét és kényelmét. Gondoljon az Antonine -pestis alatt végzett tevékenységeire, amelyek pusztítást okoztak a Római Birodalomban. Marcus egyszerűen megnövelhette az emberek adózatait, hogy feltöltse Róma kimerült pénztárait, de úgy döntött, hogy nem. Ehelyett megragadta az összes dekorációt császári lakóhelyéről, és az aukció idején eladta őket a legmagasabb ajánlattevőnek. Marcus írásai azt mutatják, hogy sok erőfeszítést tett annak érdekében, hogy sztoikus filozófiájához igaz legyen. A Meditations című könyvében féltékenyen, harag és vágy érzelmeit fejezi ki, többek között az érzelmek között. Marcus viszont megpróbálta ellenőrizni az érzelmeit, míg sokan megbuktak nekik. Írásai szerint iránymutatást talált a sztoikus tudásban, és felhasználta erkölcsi alapot saját vezetői stílusához.

Marcus Aurelius élete és munkája végül valószínűleg a sztoicizmus hatalmának legerősebb bizonyítékaként szolgál. Ennek oka az, hogy ez a filozófia a hibás emberi magunk fejlesztéséről szól, hogy megtarthassuk erkölcsi alapelveinket, függetlenül az életünk körülményeitől.

Ez a könyv következtetése, a sztoikusok élete.

A jegyzetekben a legfontosabb lecke az, hogy a sztoicizmus megtanítja nekünk a bátorság és az igazságosság tulajdonságait, és arra kéri bennünket, hogy vállaljuk polgári felelősségünket mindenki számára. Noha a sztoicizmus alapító alapítói nem mindig a saját filozófiájuk szerint éltek, életükből és hibáikból tanulhatunk az életükből és hibáikból, valamint a hiúság és a dekadencia veszélyeiről az életük és hibáik tanulmányozásával.

Vásároljon könyvet - Ryan Holiday, Stephen Hansel életének élete -

Írta BrookPad A Ryan Holiday sztoikusok életén alapuló csapat, Stephen HanselRégebbi bejegyzés Újabb bejegyzés


Szólj hozzá

Felhívjuk figyelmét, hogy a megjegyzéseket a közzététel előtt jóvá kell hagyni