Ανασκοπήσεις βιβλίων μη φαντασίας για ανάγνωση

SuperFreakonomics by Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner

SuperFreakonomics by Steven D. Levitt and Steph...

Παίρνετε εξοργισμένα όταν θεωρείτε τα ζητήματα της κοινωνίας, είτε πρόκειται για υπερθέρμανση του πλανήτη, τρομοκρατία ή ασθένεια, αφού δεν υπάρχουν απαντήσεις στο βλέμμα; Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά έξυπνα άτομα στον...

SuperFreakonomics by Steven D. Levitt and Steph...

Παίρνετε εξοργισμένα όταν θεωρείτε τα ζητήματα της κοινωνίας, είτε πρόκειται για υπερθέρμανση του πλανήτη, τρομοκρατία ή ασθένεια, αφού δεν υπάρχουν απαντήσεις στο βλέμμα; Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά έξυπνα άτομα στον...