Ανασκοπήσεις βιβλίων μη φαντασίας για ανάγνωση

The Scout Mindset by Julia Galef

Η νοοτροπία των προσκοπών από τη Julia Galef

Θεωρήστε τον κόσμο ως πεδίο μάχης, με δύο είδη ατόμων στο πεδίο: στρατιώτες και προσκόπους. Οι στρατιώτες είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος ατόμου στο πεδίο της μάχης. Τα στρατεύματα πιστεύουν...

Η νοοτροπία των προσκοπών από τη Julia Galef

Θεωρήστε τον κόσμο ως πεδίο μάχης, με δύο είδη ατόμων στο πεδίο: στρατιώτες και προσκόπους. Οι στρατιώτες είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος ατόμου στο πεδίο της μάχης. Τα στρατεύματα πιστεύουν...