Ανασκοπήσεις βιβλίων μη φαντασίας για ανάγνωση

Superforecasting by Philip E. Tetlock and Dan Gardner

Superforecasting by Philip E. Tetlock and Dan G...

Οι προβλέψεις και οι προβλέψεις γίνονται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του καιρού, της χρηματιστηριακής αγοράς, του προϋπολογισμού του επόμενου έτους και που θα κερδίσουν το παιχνίδι ποδοσφαίρου αυτού...

Superforecasting by Philip E. Tetlock and Dan G...

Οι προβλέψεις και οι προβλέψεις γίνονται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του καιρού, της χρηματιστηριακής αγοράς, του προϋπολογισμού του επόμενου έτους και που θα κερδίσουν το παιχνίδι ποδοσφαίρου αυτού...