Όροι παροχής υπηρεσιών

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ:

Ιστοσελίδα:Brookpadλειτουργεί από το BrookPad LLC. Σε όλη την περιοχή, οι όροι "εμείς", "εμείς" και "μας" αναφέρεται σε BrookPad. BrookPad προσφέρει αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, των εργαλείων και των υπηρεσιών που διατίθενται από αυτό το site για εσάς, ο χρήστης, εξαρτημένη από την αποδοχή σας από όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τις ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ.

Επισκευάζοντας το site μας και/ή αγοράζοντας κάτι από εμάς, συμμετέχετε στην "Υπηρεσία" μας και συμφωνείτε να δεσμευτούμε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις ("Όροι Παροχής Υπηρεσιών", "Όροι"), συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται στο παρόν ή/και διατίθενται μέσω υπερδιασύνδεσης. Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για όλους τους χρήστες του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων και των χρηστών που είναι περιηγητές, προμηθευτές, πελάτες, έμποροι ή/και συνεισφέροντες περιεχομένου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Υπηρεσίας πριν συνδεθείτε ή χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του δικτυακού τόπου, συμφωνείτε να δεσμεύετε τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Εάν οι παρόντες Όροι Υπηρεσιών θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Τυχόν νέα χαρακτηριστικά ή εργαλεία που προστίθενται στην τρέχουσα αποθήκη υπόκεινται επίσης στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μπορείτε να εξετάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα ενημέρωσης, αλλαγής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε μέρους των παρόντων Όρων Υπηρεσίας δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μετά την ανάρτηση οποιωνδήποτε αλλαγών αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Το κατάστημα μας φιλοξενείται στην Shopify Inc. Μας παρέχουν την online πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που μας επιτρέπει να πουλάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς. Ως Συνεργάτης του Αμαζονίου κερδίζουμε από τις ειδικές αγορές.

ΌΡΟΙ ΕΓΓΎΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗΣ.

BrookPad LLC (εγγυητής)θα αφαιρέσει κάθε δυσλειτουργία της συσκευής χωρίς χρέωση, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευή παραδίδεται στο Κέντρο Εξουσιοδοτημένων Υπηρεσιώνμε την αρχική απόδειξη αγοράς. Η προεπιλεγμένη εγγύηση για όλα τα νέα προϊόντα που αγοράζονται στην ιστοσελίδα μας είναι 12 μήνες. Τα προϊόντα καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή, η οποία ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση μπορεί να παραταθεί για ένα σύνολο 5 ετών. Είμαστε εξουσιοδοτημένα να παρέχουμε ... -κατασκευαστήςεγγύηση για νέα προϊόντα BrookPad που αγοράζονται από δικτυακούς τόπους τρίτων. Η επισκευή θα γίνει το συντομότερο δυνατό και δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι οκτώ εργάσιμες ημέρες. Η επισκευή μπορεί να επεκταθεί, εάν οι κύριοι μηχανισμοί αντικατασταθούν από τη στιγμή που προέρχονται από τον κατασκευαστή. Η περίοδος εγγύησης παρατείνεται κατά το χρόνο που η συσκευή βρίσκεται στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υπηρεσιών.

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν:

-απόδειξη αγοράς, αριθμός σειράς της συσκευής-θα είναι ασυνεπής μεταξύ τους ή θα είναι αδύνατο να διαβαστεί τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτά.
-Παραβίαση σφραγίδων ή παρεμβολών από μη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία
-το ελάττωμα προκύπτει ως αποτέλεσμα:
* μη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης ή τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην κανονική λειτουργία
* καμία προστασία από limescale στο νερό
* δεν χρησιμοποιούν πρόσθετα φίλτρα όταν το νερό περιέχει limescale-είναι δύσκολο.
* αργή διευθέτηση του limescale και ίζημα που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της συσκευής
* Αποτυχίες στο δημοτικό δίκτυο όταν, μετά από αλλαγή σε και πάλι, λάσπη και άμμο μπορεί να βλάψει τη συσκευή
* χρήση της συσκευής αντίθετα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό της
* η συσκευή χρησιμοποιήθηκε με βάρος μεγαλύτερο από 120 kg.
* αίτια του εξωτερικού χαρακτήρα, ειδικότερα: μηχανική βλάβη, ρωγμές, τριβή της επίχρισης της συσκευής, θερμική, χημική, μόλυνση, υγρό πλημμύρες, ισχυρό σοκ, ακτινοβολία, χρήση ακατάλληλων αναλωσίμων και/ή πηγές ενέργειας
* δυσλειτουργία της συσκευής ή ελάττωμα σε άλλο εξάρτημα συσκευής

Εάν η εγγύηση δεν ισχύει για οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες αιτίες ή λήξη εγγύησης, τότε μετά την παροχή της Υπηρεσίας Εγγύησης παρέχεται η εν λόγω συσκευή σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημίες που προκύπτουν από ανάρμοστη λειτουργία της συσκευής ή απώλεια δεδομένων. Η εγγύηση για τα καταναλωτικά αγαθά που πωλούνται δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστέλλει τα δικαιώματα του αγοραστή που απορρέουν από τη μη συμμόρφωση των αγαθών με τη σύμβαση. Η εγγύηση δεν καλύπτει το κόστος παράδοσης σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Υπηρεσιών. Τα αναλώσιμα περιλαμβάνουν μπαταρίες, σφραγίδες, φίλτρα και φωτεινές πηγές.

ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΓΓΎΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ

Το BrookPad (Εγγυητής) θα αφαιρέσει τυχόν δυσλειτουργία της συσκευής για ένα τέλος επισκευής, αν είναι δυνατόν. Η επισκευή μπορεί να είναι δυνατή μόνο αν η συσκευή παραδοθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο υπηρεσιών. Είμαστε εξουσιοδοτημένα να παρέχουν ένα μετά την εγγύηση επισκευής για BrookPad προϊόντα που αγοράζονται άμεσα ή από δικτυακούς τόπους τρίτων. Το κόστος επισκευής είναι το άθροισμα του κόστους αντικατάστασης, του κόστους εργασίας και της πρόσθετης υπηρεσίας που χρησιμοποιείται (pick up-service από την παρεχόμενη διεύθυνση του πελάτη). Το κόστος επισκευής, εκτός από την πρόσθετη υπηρεσία που χρησιμοποιείται, δεν θα υπερβαίνει την τρέχουσα συνιστώμενη συσκευή τιμών λιανικής, εφόσον είναι δυνατή η επισκευή. Η επισκευή θα γίνει το συντομότερο δυνατό και δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι οκτώ εργάσιμες ημέρες. Η επισκευή μπορεί να επεκταθεί, εάν οι κύριοι μηχανισμοί αντικατασταθούν από τη στιγμή που προέρχονται από τον κατασκευαστή. Η υπηρεσία επισκευής δεν καλύπτει το κόστος παράδοσης σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υπηρεσιών.

ΤΜΉΜΑ 1-ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ

Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον στην ηλικία της πλειοψηφίας στην πολιτεία σας ή στην επαρχία της κατοικίας σας, ή ότι είστε στην ηλικία της πλειοψηφίας στην πολιτεία σας ή στην επαρχία της κατοικίας σας και έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να επιτρέψετε σε οποιοδήποτε από τα ανήλικά εξαρτώμενα άτομα να χρησιμοποιούν αυτό το site. Μπορεί να μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό, ούτε μπορείτε, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο της δικαιοδοσίας σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων). Δεν πρέπει να μεταδίδετε σκουλήκια ή ιούς ή οποιοδήποτε κώδικα καταστροφικής φύσης. Παραβίαση ή παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση τερματισμό των Υπηρεσιών σας.

ΤΜΉΜΑ 2-ΓΕΝΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο. Αντιλαμβάνεστε ότι το περιεχόμενό σας (που δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας), μπορεί να μεταβιβαστεί μη κρυπτογραφημένα και να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων, και β) να αλλάξει τη συμμόρφωση και να προσαρμοστεί στις τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης δικτύων ή συσκευών. Οι πληροφορίες πιστωτικών καρτών είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη μεταφορά μέσω δικτύων. Συμφωνείτε να μην αναπαραγάγετε, να αντιγράψετε, να αντιγράψετε, να πωλήσετε, να μεταπωλήσετε ή να εκμεταλλευτούμε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, τη χρήση της Υπηρεσίας, ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στο δικτυακό τόπο μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία, χωρίς να εκφραστούμε εγγράφως από εμάς. Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για διευκόλυνση και δεν θα περιορίσουν ή δεν θα επηρεάσουν άλλως τους παρόντες Όρους.

ΤΜΉΜΑ 3-ΑΚΡΊΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΈΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ

Δεν είμαστε υπεύθυνοι αν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτό το site δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή τρέχουσες. Το υλικό στο χώρο αυτό παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση ή να χρησιμοποιείται ως αποκλειστική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να ζητείται η γνώμη πρωτογενών, ακριβέστερων, πληρέστερων ή πιο επίκαιρων πηγών πληροφοριών. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το υλικό σε αυτό το site είναι με δική σας ευθύνη. Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Ιστορικές πληροφορίες, απαραιτήτως, δεν είναι τρέχουσες και παρέχονται μόνο για την αναφορά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα περιεχόμενα αυτού του site ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία για το site μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στην ιστοσελίδα μας.

ΤΜΗΜΑ 4-ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (κατά περίπτωση)

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν να διατίθενται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας. Αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφής (Πολιτική επιστροφής). Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δείξουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οθόνη του υπολογιστή σας οθόνη οποιουδήποτε χρώματος θα είναι ακριβής. Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε το δικαίωμα αυτό κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές των προϊόντων ή των τιμών των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά τη διακριτική ευχέρεια μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν οποιαδήποτε στιγμή. Κάθε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που γίνεται σε αυτό το site είναι άκυρη όπου απαγορεύεται. Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράζεται ή λαμβάνεται από εσάς θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, ή ότι τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν.

ΤΜΉΜΑ 5-ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε κάθε παραγγελία που μας κάνετε. Μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν παραγγελίες που έχουν τεθεί από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και εντολές που χρησιμοποιούν την ίδια τιμολόγηση ή/και διεύθυνση αποστολής. Σε περίπτωση που κάνουμε μια αλλαγή ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, μπορούμε να προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε επικοινωνώντας με το e-mail ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε τις παραγγελίες που, με τη δική μας απόφαση, φαίνεται να τοποθετούνται από τους εμπόρους, τους μεταπωλητές, τους διανομείς. Εάν η πληρωμή σημειωθεί ως συναλλαγή υψηλού κινδύνου από τον πάροχο πληρωμών, ενδέχεται να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες επαλήθευσης ή να καταβάλλουμε άμεσες πληρωμές στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Πρόσθετες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν μια έγχρωμη φωτογραφία της κυβέρνησης που εκδόθηκε id με το ταίριασμα όνομα τιμολόγησης, selfie με ορατό παρεχόμενο id και το νομοσχέδιο χρησιμότητας που εκδόθηκε το τελευταίο τρίμηνο με αντίστοιχη διεύθυνση αποστολής.Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε άμεσα το λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email σας και των αριθμών πιστωτικών καρτών και των ημερομηνιών λήξης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται.

ΤΜΉΜΑ 6-ΤΙΜΈΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΙΜΏΝ

Οι τιμές για τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Εάν η πληρωμή για υπηρεσίες ή προϊόντα γίνεται με άλλα μέσα από το πρότυπο SEPA Bank Transfer (χωρίς τέλος επεξεργασίας πληρωμών), τότε η τιμή παραγγελίας θα περιλαμβάνει ένα τέλος διεκπεραίωσης πληρωμής 10 %, το οποίο ολοκληρώνεται με την επιτυχή παραλαβή της πληρωμής και δεν επιστρέφεται. Η προπαραγγελία ή το προϊόν εταίρο (μη BrookPad μάρκα) τιμή περιλαμβάνει 40 % προμήθεια προϊόντων προμήθεια προμήθεια, τα οποία παρέχονται κατά την επιτυχή πληρωμή και δεν επιστρέφεται. Εάν το επιστρεφόμενο στοιχείο είναι ουσιαστικά διαφορετικό από τον τρόπο που απεστάλησαν αρχικά στον αγοραστή, τότε μπορεί να ισχύει ένα τέλος αποθήκευσης έως και 50 % (ανάλογα με την κατάσταση του στοιχείου κατά την επιστροφή). Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν κανένα εξαγωγικό δασμό ή άλλες δαπάνες που θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω της αγοράς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να καλύπτονται από πελάτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν προκύψουν. Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτού) χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος σε περίπτωση τροποποίησης της υπηρεσίας, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή.

ΤΜΉΜΑ 7-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ

Μπορούμε να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων για τα οποία δεν παρακολουθούμε ούτε έχουμε κανέναν έλεγχο ή είσοδο. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία "όπως είναι" και "ως διαθέσιμα" χωρίς καμία εγγύηση, αναπαραστάσεις ή προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία υποστήριξη. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση των προαιρετικών εργαλείων τρίτων. Οποιαδήποτε χρήση από εσάς των προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω του site είναι εξ ολοκλήρου στο δικό σας κίνδυνο και διακριτικότητα και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με και να εγκρίνει τους όρους για τα εργαλεία που παρέχονται από τον ή τους σχετικούς τρίτους φορείς. Μπορεί επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και νέες λειτουργίες μέσω της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νέων εργαλείων και πόρων). Αυτά τα νέα χαρακτηριστικά ή/και υπηρεσίες υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

ΤΜΉΜΑ 8-ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΊΤΟΥΣ

Ορισμένα περιεχόμενα, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας μπορεί να περιλαμβάνουν υλικά από τρίτους. Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτό το site μπορεί να σας κατευθύνουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων που δεν συνδέονται μαζί μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυόμαστε και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό ή ιστοσελίδες τρίτων, ή για οποιαδήποτε άλλα υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή ζημία που σχετίζεται με την αγορά ή χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου, ή οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές που γίνονται σε σχέση με οποιεσδήποτε ιστοσελίδες τρίτων. Εξετάστε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές του τρίτου μέρους και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν εμπλακείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καταγγελίες, ισχυρισμοί, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται στον τρίτο.

ΤΜΉΜΑ 9-ΣΧΌΛΙΑ ΧΡΗΣΤΏΝ, ΣΧΌΛΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ

Εάν, μετά από αίτημά μας, στείλετε συγκεκριμένες προτάσεις (για παράδειγμα καταχωρήσεις διαγωνισμού) ή χωρίς αίτημα από εμάς μπορείτε να στείλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια, ή άλλα υλικά, είτε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ταχυδρομείου, ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, "σχόλια"), συμφωνείτε ότι μπορεί, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, να επεξεργαστείτε, να αντιγράψετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε, να μεταφράσει και κατά άλλον τρόπο να χρησιμοποιήσει σε οποιοδήποτε μέσο οποιοδήποτε σχόλιο που θα μας διαβιβάσετε. Είμαστε και δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση (1) να διατηρήσουμε οποιαδήποτε σχόλια εμπιστοσύνης, (2) να καταβάλουμε αποζημίωση για οποιαδήποτε σχόλια ή (3) να απαντήσουμε σε τυχόν σχόλια. Μπορεί, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο που καθορίζουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή κατά άλλο τρόπο απαράδεκτο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους ή τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας ή άλλων προσωπικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν libelous ή άλλο παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό, ή περιέχουν οποιονδήποτε ιό υπολογιστή ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε σχετικής ιστοσελίδας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να υποκρίνεστε ότι είστε κάποιος άλλος από τον εαυτό σας, ή αλλιώς παραπλανείτε εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση οποιωνδήποτε σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε σχόλια κάνετε και την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που θα δημοσιεύετε εσείς ή οποιοσδήποτε τρίτος.

ΤΜΉΜΑ 10-ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Η υποβολή προσωπικών πληροφοριών μέσω του καταστήματος διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου.

ΤΜΉΜΑ 11-ΣΦΆΛΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΙΣ

Περιστασιακά μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες για το site μας ή στην Υπηρεσία που περιέχει τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, προσφορές, χρεώσεις αποστολής προϊόντων, χρόνους διέλευσης και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες ή να ακυρώνουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της παραγγελίας σας). Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να επικαιροποιούμε, να τροποποιούμε ή να αποσαφηνίζουμε τις πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πληροφοριών για τις τιμές, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Δεν υπάρχει καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε σχετικό δικτυακό τόπο, θα πρέπει να δηλώνεται ότι όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε σχετικό δικτυακό τόπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί. Αν ένα στοιχείο λείπει από το πακέτο σας, μπορεί να έχει αποσταλεί ξεχωριστά.Αν λάβετε το πακέτο σας και ένα στοιχείο λείπει, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με αυτό αμέσως. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν λάθη, ανακρίβειες και παραλείψεις που δεν είναι αργότερα από τον χρόνο πολιτικής επιστροφής που καθορίζεται από την πολιτική επιστροφής.

ΤΜΉΜΑ 12-ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΈΝΕΣ ΧΡΉΣΕΙΣ

Εκτός από τις άλλες απαγορεύσεις που προβλέπονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, απαγορεύεται η χρήση του δικτυακού τόπου ή του περιεχομένου του: α) για κάθε παράνομο σκοπό · β) να ζητήσει από άλλους να εκτελούν ή να συμμετέχουν σε παράνομες πράξεις · γ) να παραβιάζουν τυχόν διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή κρατικούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές διατάξεις · δ) να παραβιάζουν ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων · ε) να παρενοχλούν, να καταχρώνται, να προσβάλλουν, να βλάπζουν, να δυσφημίζονται, να δυσφημίζονται, να δυσφημίζονται, στ) να υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες · ζ) να μεταφορτώνει ή να μεταδίδει ιούς ή οποιονδήποτε άλλο τύπο κακόβουλου κώδικα που θα επηρεάσει ή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού δικτυακού τόπου, άλλων δικτυακών τόπων ή του Διαδικτύου · η) για τη συλλογή ή την παρακολούθηση των προσωπικών πληροφοριών των άλλων · θ) στο spam, στο phish, στο pharm, το πρόσχημα, την αράχνη, ή (ια) να παρεμβαίνει ή να παρακάμπτω τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού δικτυακού τόπου, άλλων δικτυακών τόπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε σχετικής ιστοσελίδας για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

ΤΜΉΜΑ 13-ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

Δεν εγγυόμαστε, αντιπροσωπεύουν ή εγγυόμαστε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλή ή χωρίς σφάλματα. Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα. Συμφωνείτε ότι από καιρό σε καιρό μπορούμε να καταργήσουμε την υπηρεσία για αόριστο χρονικό διάστημα ή να ακυρώσουμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση σας, ή η αδυναμία χρήσης σας, είναι στο μοναδικό σας κίνδυνο. Η υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς μέσω της υπηρεσίας είναι (εκτός των όσων αναφέρονται ρητά από εμάς) παρέχονται "ως έχουν" και "όπως είναι διαθέσιμα" για τη χρήση σας, χωρίς οποιεσδήποτε δηλώσεις, εγγυήσεις ή προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, εμπορικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανθεκτικότητας, τίτλου και μη παραβίασης. Σε καμία περίπτωση: BrookPad, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι συνεργάτες, οι εργολάβοι, οι εργολάβοι, οι βοηθοί, οι προμηθευτές, οι πάροχοι υπηρεσιών ή οι δικαιοπάροχοι είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, αξίωση ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ποινική, ειδική, ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διαφυγόντων κερδών, διαφυγόντων εσόδων, διαφυγόντων κερδών, απώλειας δεδομένων, αντικατάστασης κόστους, ή οποιασδήποτε παρόμοιας ζημίας, βάσει σύμβασης, tort (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αυστηρής ευθύνης ή άλλως, που προκύπτουν από τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντων που παρέχονται με χρήση της υπηρεσίας, ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσεως που προκύπτει ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που αναρτήθηκε, διαβιβάστηκε, ή κατά άλλον τρόπο καθίσταται διαθέσιμο μέσω της υπηρεσίας, ακόμη και αν αυτό συνιστάται. Επειδή ορισμένα κράτη ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για αποθετικές ή παρεπόμενες ζημίες, σε τέτοια κράτη ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

ΤΜΉΜΑ 14-ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε, να υπερασπίζετε και να κρατάτε ακίνδυνο BrookPadκαι μητρικές, θυγατρικές, θυγατρικές, συνεργάτες, συνεργάτες, διευθυντές, διευθυντές, εργολάβους, δικαιοπαρόχους, παρόχους υπηρεσιών, υπεργολάβους, προμηθευτές, εκπαιδευόμενους και υπαλλήλους, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που γίνονται από τρίτους λόγω ή προκύπτουν από την παραβίαση των παρόντων Όρων Υπηρεσιών ή τα έγγραφα που ενσωματώνουν με αναφορά, ή την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή τα δικαιώματα τρίτου.

ΤΜΉΜΑ 15-ΧΩΡΙΚΌΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η εν λόγω διάταξη είναι ωστόσο εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, και το μη εκτελεστό τμήμα θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, ο προσδιορισμός αυτός δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε άλλων υπόλοιπων διατάξεων.

ΤΜΉΜΑ 16-ΛΉΞΗ

Οι υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις των μερών που προκύπτουν πριν από την ημερομηνία τερματισμού πρέπει να επιβιώνουν από τη λήξη της παρούσας συμφωνίας για όλους τους σκοπούς. Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών είναι αποτελεσματικοί, εκτός εάν και έως ότου τερματιστεί είτε από εσάς είτε από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας μας ότι δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, ή όταν παύετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Εάν κατά τη δική μας απόφαση αποτύχετε, ή υποψιαζόμαστε ότι έχετε αποτύχει, να συμμορφωθούμε με οποιονδήποτε όρο ή παροχή των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε αυτή τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση και θα παραμένετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που οφείλονται μέχρι και την ημερομηνία καταγγελίας και/ή να αρνηθείτε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος της).

ΤΜΉΜΑ 17-ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΣΥΜΦΩΝΊΑ

Η μη άσκηση ή επιβολή οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης των παρόντων Όρων Υπηρεσίας δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτό το site ή σε σχέση με την Υπηρεσία αποτελούν την πλήρη συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας, επικαλούμενες οποιεσδήποτε προηγούμενες ή ταυτόχρονες συμφωνίες, ανακοινώσεις και προτάσεις, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε προηγούμενων εκδοχών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών). Τυχόν ασάφειες κατά την ερμηνεία των παρόντων Όρων Υπηρεσιών δεν πρέπει να ερμηνεύονται κατά του συντακματικού μέρους.

ΤΜΉΜΑ 18: ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών και οποιεσδήποτε χωριστές συμβάσεις βάσει των οποίων σας παρέχουμε Υπηρεσίες θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της ' Ηνωμένες Πολιτείες.

ΤΜΉΜΑ 19-ΜΕΤΑΒΟΛΈΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Μπορείτε να εξετάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να επικαιροποιήσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Υπηρεσίας δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας ή στην Υπηρεσία μετά την ανάρτηση οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΤΜΉΜΑ 20-ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail.

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ: