Οδηγός Home, Personal Care & Lifestyle

Best Air Fryer Review  in 2021

Καλύτερη κριτική φριτέρας το 2021

Το τηγάνι αέρα θεωρείται συχνά πιο υγιεινό από το τηγάνισμα στο πετρέλαιο. Μειώνει την πρόσληψη θερμίδων κατά 70 τοις εκατό σε 80 τοις εκατό και έχει πολύ λιγότερο λίπος. Ο...

Καλύτερη κριτική φριτέρας το 2021

Το τηγάνι αέρα θεωρείται συχνά πιο υγιεινό από το τηγάνισμα στο πετρέλαιο. Μειώνει την πρόσληψη θερμίδων κατά 70 τοις εκατό σε 80 τοις εκατό και έχει πολύ λιγότερο λίπος. Ο...