Τελευταία νέα μπάνιο, ευεξίας και τρόπου ζωής

Smart Toilets can get better Health Data

Οι έξυπνες τουαλέτες μπορούν να λάβουν καλύτερα...

Η έρευνα για τα ανθρώπινα απόβλητα θα παράγει πρωτοποριακά αποτελέσματα υγείας. Οι έξυπνες τουαλέτες θα παρακολουθούν ασθένεια, συνήθειες ύπνου και χρήση ουσιών πάνω και πάνω από τον καρδιακό ρυθμό και...

Οι έξυπνες τουαλέτες μπορούν να λάβουν καλύτερα...

Η έρευνα για τα ανθρώπινα απόβλητα θα παράγει πρωτοποριακά αποτελέσματα υγείας. Οι έξυπνες τουαλέτες θα παρακολουθούν ασθένεια, συνήθειες ύπνου και χρήση ουσιών πάνω και πάνω από τον καρδιακό ρυθμό και...

Water is used to shower daily all around the world

Το νερό χρησιμοποιείται για ντους καθημερινά σε...

Η λέξη bidet μπορεί να σημαίνει μια ποικιλία από πράγματα σε διάφορους ανθρώπους. Το πρώτο μπιντέ, όσο αναγνωρίζουμε, αναπτύχθηκε τον 17ο αιώνα από τους γαλλικούς κατασκευαστές επίπλων. Το Shattaf είναι...

Το νερό χρησιμοποιείται για ντους καθημερινά σε...

Η λέξη bidet μπορεί να σημαίνει μια ποικιλία από πράγματα σε διάφορους ανθρώπους. Το πρώτο μπιντέ, όσο αναγνωρίζουμε, αναπτύχθηκε τον 17ο αιώνα από τους γαλλικούς κατασκευαστές επίπλων. Το Shattaf είναι...