Τελευταία νέα μπάνιο, ευεξίας και τρόπου ζωής

Global Handwashing Day – October 15

Παγκόσμια ημέρα πλύσης χειρός - 15 Οκτωβρίου

Η παγκόσμια ημέρα πλύσης χεριών πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου. Η μέρα ήταν γύρω από το 2008. Για να ευαισθητοποιήσει το πώς το πλύσιμο των χεριών μπορεί να αποτρέψει...

Παγκόσμια ημέρα πλύσης χειρός - 15 Οκτωβρίου

Η παγκόσμια ημέρα πλύσης χεριών πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου. Η μέρα ήταν γύρω από το 2008. Για να ευαισθητοποιήσει το πώς το πλύσιμο των χεριών μπορεί να αποτρέψει...