Τελευταία νέα μπάνιο, ευεξίας και τρόπου ζωής

Smart Toilets can get better Health Data

Οι έξυπνες τουαλέτες μπορούν να λάβουν καλύτερα...

Η έρευνα για τα ανθρώπινα απόβλητα θα παράγει πρωτοποριακά αποτελέσματα υγείας. Οι έξυπνες τουαλέτες θα παρακολουθούν ασθένεια, συνήθειες ύπνου και χρήση ουσιών πάνω και πάνω από τον καρδιακό ρυθμό και...

Οι έξυπνες τουαλέτες μπορούν να λάβουν καλύτερα...

Η έρευνα για τα ανθρώπινα απόβλητα θα παράγει πρωτοποριακά αποτελέσματα υγείας. Οι έξυπνες τουαλέτες θα παρακολουθούν ασθένεια, συνήθειες ύπνου και χρήση ουσιών πάνω και πάνω από τον καρδιακό ρυθμό και...

Future of the smart toilet

Μέλλον της έξυπνης τουαλέτας

Smart toilets combine conventional bidets and SMART home technology to create a bathroom plumbing fixture or a kind of electronic bidet toilet. BrookPad is a high-quality product that you will...

Μέλλον της έξυπνης τουαλέτας

Smart toilets combine conventional bidets and SMART home technology to create a bathroom plumbing fixture or a kind of electronic bidet toilet. BrookPad is a high-quality product that you will...