Ανασκοπήσεις βιβλίων μη φαντασίας για ανάγνωση

Steve Jobs by Walter Isaacson

Steve Jobs από τον Walter Isaacson

Η υπερβολή της σημασίας των συνεισφορών του Steve Jobs στην ανάπτυξη του σύγχρονου, με τη μεσολάβηση του υπολογιστή μας θα ήταν δύσκολο να γίνει δικαιοσύνη. Ο Jobs, ένας μοναδικός τελειομανής,...

Steve Jobs από τον Walter Isaacson

Η υπερβολή της σημασίας των συνεισφορών του Steve Jobs στην ανάπτυξη του σύγχρονου, με τη μεσολάβηση του υπολογιστή μας θα ήταν δύσκολο να γίνει δικαιοσύνη. Ο Jobs, ένας μοναδικός τελειομανής,...