Ανασκοπήσεις βιβλίων μη φαντασίας για ανάγνωση

Make Time by Jake Knapp and John Zeratsky

Make Time by Jake Knapp and John Zeratsky

Όταν πρόκειται για τη σύγχρονη ζωή, μπορεί συχνά να φαίνεται σαν να μην υπάρχουν ποτέ αρκετές ώρες την ημέρα για να πάρει ό, τι κάνουμε ότι θέλουμε να επιτύχουμε. Τελικά,...

Make Time by Jake Knapp and John Zeratsky

Όταν πρόκειται για τη σύγχρονη ζωή, μπορεί συχνά να φαίνεται σαν να μην υπάρχουν ποτέ αρκετές ώρες την ημέρα για να πάρει ό, τι κάνουμε ότι θέλουμε να επιτύχουμε. Τελικά,...