Ανασκοπήσεις βιβλίων μη φαντασίας για ανάγνωση

Wean in 15 by Joe Wicks

Wean in 15 by Joe Wicks

Καθώς το παιδί μεγαλώνει, οι γονείς συχνά σηματοδοτούν σημαντικές επετείους, όπως οι πρώτες λέξεις που είπαν και τα πρώτα βήματα που ελήφθησαν. Αλλά τι γίνεται με τα πρώτα λίγα ψωμάκια...

Wean in 15 by Joe Wicks

Καθώς το παιδί μεγαλώνει, οι γονείς συχνά σηματοδοτούν σημαντικές επετείους, όπως οι πρώτες λέξεις που είπαν και τα πρώτα βήματα που ελήφθησαν. Αλλά τι γίνεται με τα πρώτα λίγα ψωμάκια...