Nejnovější koupelny, wellness a životní styl novinky — contemporary architecture

Co je to moderní design architektury?

architektura Současná architektura design průvodce Dějiny moderní moderní design

Co je to moderní design architektury?

Moderní architektura je nejběžnějším architektonickým stylem dvacátého prvního století. Modernistická a postmoderní architektura, která dominovala druhé polovině dvacátého století, nabízí modernistickou alternativu. Moderní architektura je globální jev; Hlavní nové budovy byly postaveny v Číně, Rusku, Latinské Americe a zejména v arabských zemích Perského zálivu. Některé struktury mají betonové komponenty pokryté skelnými nebo hliníkovými obrazovkami, extrémně asymetrickými fasádami a sekcemi visícími nad chodníkem. ISBJERGET, který se v dánském překládání „Iceberg“ v dánském stavu překládá v Dánsku Aarhus v Dánsku, který má 210 bytů, pronajatých i vlastněných.

Přečtěte si více →