Nejnovější koupelny, wellness a životní styl novinky — combination toilet bidet

Získejte skutečný tok se sprchovým bidetem

Bidetová sedadla pro toalety Kombinovaný toaletní bidet Sprchový bidet toaletní postřikovač

Získejte skutečný tok se sprchovým bidetem

Tok je stav, ve kterém je osoba zcela zapojena do smyslu pro zaměření, které jim umožňuje dosáhnout plného výkonu a potěšení v procesu činnosti. Termín tok byl vytvořen Mihaly Csikszentmihalyi, který zastával pozici vedoucího psychologie na University of Chicago v roce 1975. Stát toku je stav intenzivní koncentrace a zaměření, kde se sloučí akce a povědomí. Ve stavu toku existuje pocit osobní agentury nebo kontroly nad situací nebo akcí. K zkreslení dočasného zážitku dochází, když je ovlivněno subjektivní vnímání času. Autotelický zážitek označuje vnímání akce jako ze své podstaty potěšující.

Přečtěte si více →